ทำให้โมเดล BIM มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในภารกิจนี้จะอธิบายให้เข้าใจว่าวิธีการแบบ data-light ของเราไม่เพียงช่วยลดการทำงานที่หนักเกินไปในระบบของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานอย่างได้ผลอีกด้วยนั้นเป็นอย่างไร

หนึ่งในความท้าทาย ที่สำคัญของ BIM คือการประมวลผล ปริมาณข้อมูลมหาศาล ที่อยู่เบื้องหลัง โครงการหรือแบบจำลองข้อมูล ปริมาณข้อมูลที่นำมาใช้ กับโครงการยิ่งมาก ระบบของคุณยิ่งต้องมีความสามารถ ในการประมวลผลมากขึ้นเพื่อนำทาง แก้ไข และจัดการกับข้อมูล นี่จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ องค์ประกอบทั้งหมดภายในโครงการ ที่ต้องเป็นแบบใช้ข้อมูลน้อยที่สุด (data-light) เท่าที่ทำได้ และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไม Grundfos สร้างทุกอย่างในชุดข้อมูลของ BIM จากศูนย์ ขจัดรายละเอียดที่ไม่จำเป็น ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ตั้งแต่แรก บ่อยมากที่ชุดข้อมูล BIM ถูกสร้าง โดยใช้ 3D drawings อันเดียวกับที่ได้สร้างขึ้นในระหว่าง การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ นั่นหมายความว่า รายละเอียดจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่นักออกแบบ วิศวกร ผู้รับเหมา หรือผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นำไปใช้น้อยมากนั้น มักจะถูกนำไปสร้าง เป็นชุดข้อมูล BIM โดยอัตโนมัติ จึงทำให้ปริมาณข้อมูล เพิ่มมากขึ้นจนน่าตกใจ ข้อมูลเหล่านี้ยิ่งมากขึ้น ชุดข้อมูล ที่ถูกรวมเข้ากับโครงการ BIM โดยรวม ก็ยิ่งยุ่งยากมากขึ้นไปอีก จนส่งผลกระทบรุนแรงต่อการจัดการข้อมูล ทำให้ขั้นตอนการประมวลผลของผู้ใช้งาน ช้าลงเป็นอย่างมาก ในการสร้างชุดข้อมูล BIM ตั้งแต่ต้น Grundfos มอบโซลูชั่นที่ประกอบ ด้วยข้อมูลที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น ซึ่งมีผลช่วยลดปริมาณการประมวลผล ของคอมพิวเตอร์ลงได้ ดังตัวอย่าง ชุดข้อมูลของ Grundfos MAGNA ประกอบด้วยขนาดรูปทรงที่แน่นอน รวมทั้ง ข้อมูลการต่อท่อ และขั้วต่อไฟฟ้าที่จำเป็น และข้อมูลจำเพาะต่างๆทางเครื่องกล ทางไฟฟ้า ข้อมูลปฏิบัติการและ ข้อมูลการจัดการอาคารสถานที่ อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่เล็กกระชับขึ้น ไม่ได้หมายความว่าเป็นชุดข้อมูล BIM ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เพราะชุดข้อมูลทั้งหมดของเรา สร้างบนแนวคิดการใช้ข้อมูลน้อยที่สุด (data light) แต่ก็เพียงพอต่อความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับวิศวกรเฉพาะทาง ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับจุดเชื่อมต่อ โหลดทางไฟฟ้า เฮด และอัตราการไหลจะมีให้พร้อม ขณะที่ผู้รับเหมาก็สามารถเข้าถึงข้อมูล กำหนดการทำงานที่เกี่ยวข้องได้ สำหรับที่ปรึกษาด้านพลังงาน จะได้ตัวแปรสำคัญของปฏิบัติการ ที่มีข้อมูลจำลองด้านพลังงาน และของไหลครบถ้วน ในเวลาเดียวกัน วิศวกรด้านบริการ และบำรุงรักษาก็สามารถเข้าถึงข้อมูล การทำงานที่จำเป็นทั้งหมดได้ด้วย ชุดข้อมูล BIM ของ Grundfos ยังสามารถสร้างภาพกราฟฟิค ด้วยความละเอียดต่างๆ ได้ถึงสามแบบ ตามความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ชุดข้อมูลแบบหยาบ แบบปานกลาง และแบบละเอียด ทั้งหมดประกอบด้วยข้อมูล ขนาดรูปทรง และการเชื่อมต่อครบถ้วน แต่ทั้งหมดสร้างบนแนวคิด เดียวกันคือ การใช้ข้อมูลน้อยที่สุด (data light) นั่นจึงช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลของโครงการ มีความรวดเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ โปรแกรม Revit Family แต่ละตัว จะถูกสร้างเป็นแคตตาล็อกแต่ละแบบ ที่นำเสนอตัวแปรมาตรฐานทั้งหมด คุณจึงสามารถสลับไปมาระหว่างผลิตภัณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการออกแบบ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากชุดข้อมูลตามความต้องการเฉพาะแล้ว เรายังมีเนื้อหาที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า สำหรับมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ ที่สำคัญอีกด้วย เช่น CObie และ EMCS ซึ่งค้นหาทั้งหมดได้จาก เครื่องมือช่วยเลือกปั๊มน้ำออนไลน์ Grundfos Product Center ชุดข้อมูล (BIM assets) ของกรุนด์ฟอส มีข้อมูลพร้อมตามสายผลิตภัณฑ์ รวมถึงรุ่น ALPHA, MAGNA และ PACO ของเรา พร้อมกับรุ่นอื่น ๆ ที่จะเพิ่มเข้ามาอีกเป็นประจำ

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 2
Completion time
Completion time: 10 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : พื้นฐาน