ระบบน้ำประปาสำหรับชุมชน

24 - ระบบน้ำประปาสำหรับชุมชน

เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของระบบบำบัดน้ำอัลตราฟิลเตรชั่นแบบอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ และเรียนรู้ว่าตู้จำหน่ายน้ำสามารถสร้างแผนการจ่ายน้ำที่วางใจได้สำหรับชุมชนที่อยู่ห่างไกลได้อย่างไร เราจะพิจารณาให้ถี่ถ้วนถึงระบบบำบัดน้ำ Grundfos AQpure ตลอดจนเครื่อง ATM จำหน่ายน้ำของ Grundfos AQtap

เริ่มเรียนหลักสูตร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 2
Completion time
Completion time: 16 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง

ภาพโดยรวมหลักสูตร

00:05:48

วิธีการบำบัดน้ำดื่มในชุมชนห่างไกล

เรียนรู้ว่าทำไมระบบบำบัดน้ำอัลตราฟิลเตรชั่นแบบอัตโนมัตพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตน้ำดื่มที่ปลอดภัยที่มาจากแหล่งน้ำดิบในชุมชนห่างไกล

00:05:31

วิธีการจ่ายน้ำอย่างยั่งยืนผ่านทางตู้จำหน่ายน้ำอัตโนมัติในชุมชนที่อยู่ห่างไกล

เรียนรู้ว่าตู้จำหน่ายน้ำอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์สามารถช่วยรักษาแผนการจ่ายน้ำที่วางใจได้ได้อย่างไร และทำให้เข้าใจถึงประโยชน์ที่มาจากวิธีการแบบองค์รวม (holistic approach) ของเครื่อง ATM จำหน่ายน้ำของ Grundfos AQtap

ทดสอบความรู้ของคุณ

ตอบคำถามสองสามข้อเพื่อทดสอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้