3 คำถาม พื้นฐาน

การทดสอบ ECADEMY

93 - คุณสมบัติและประโยชน์ของ MyGrundfos

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  3 questions and can be retaken at any time.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  2 of 3 พื้นฐาน

ข้อมูลใดที่คุณจะหาได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรืออะไหล่ผ่านทางคุณสมบัติ “ราคาและความพร้อมใช้”

คำถาม  3 of 3 พื้นฐาน

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  93 - คุณสมบัติและประโยชน์ของ MyGrundfos

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  93 - คุณสมบัติและประโยชน์ของ MyGrundfos test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: อะไรบ้างที่คุณต้องใช้ในการเข้าถึง MyGrundfos
A: คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้ Grundfos
Correct
Q: ข้อมูลใดที่คุณจะหาได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรืออะไหล่ผ่านทางคุณสมบัติ “ราคาและความพร้อมใช้”
A: มีสินค้าอยู่ในสต๊อกหรือไม่ เวลาในการจัดำส่งและราคาค้าปลีกที่แนะนำ (หากมี)
Correct
Q: คุณสมบัติใดที่ MyGrundfos นำเสนอให้เป็นพิเศษสำหรับพันธมิตรด้านการบริการที่ได้รับอนุญาต
A: ทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น