3 คำถาม พื้นฐาน

การทดสอบ ECADEMY

93 - คุณสมบัติและประโยชน์ของ MyGrundfos

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  3 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  1 of 3 พื้นฐาน

คุณสมบัติใดบ้างที่ MyGrundfos นำเสนอให้เป็นพิเศษสำหรับลูกค้าสายตรง

คำถาม  3 of 3 พื้นฐาน

MyGrundfos พร้อมให้ใช้งานเมื่อใด

คำถาม  3 of 3 พื้นฐาน

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  93 - คุณสมบัติและประโยชน์ของ MyGrundfos

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  93 - คุณสมบัติและประโยชน์ของ MyGrundfos test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: คุณสมบัติใดบ้างที่ MyGrundfos นำเสนอให้เป็นพิเศษสำหรับลูกค้าสายตรง
A: ทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น
Correct
Q: อะไรบ้างที่คุณต้องใช้ในการเข้าถึง MyGrundfos
A: คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้ Grundfos
Correct
Q: MyGrundfos พร้อมให้ใช้งานเมื่อใด
A: ตลอด 24/7