17 - การสูบน้ำบาดาล

หัวข้อนี้จะให้ความรู้ที่คุณต้องการทุกอย่างเกี่ยวกับการรับน้ำใต้ดิน รวมถึงการกำหนดขนาดปั๊ม การทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การควบคุมการเดินเครื่อง และข้อควรระวังเพื่อยืดอายุการใช้งาน

เริ่มเรียนหลักสูตร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 5
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง
หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเรียนรู้
หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ เส้นทางการเรียนรู้

ภาพโดยรวมหลักสูตร

00:04:52

แนะนำให้รู้จักกับการสูบน้ำบาดาล

ทำความเข้าใจพื้นฐานของการก่อสร้างบ่อน้ำและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานมีประสิทธิภาพ

00:04:40

การเลือกขนาดปั๊มในการใช้งานสูบน้ำบาดาล

เรียนรู้วิธีเลือกขนาดปั๊มซับเมิร์สเพื่อให้การเดินเครื่องในบ่อเกิดสัมฤทธิผลสูงสุดและเพิ่มอายุการใช้งาน

00:04:55

วิธีตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้งานปั๊มที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

ค้นหาสาเหตุของการสูญเสียประสิทธิภาพที่พบบ่อยที่สุดและวิธีจัดการกับสาเหตุนั้น

00:03:23

การควบคุมการเดินเครื่องในการใช้งานสูบน้ำบาดาล

เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊มที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ รวมถึงข้อดีและข้อเสียต่าง ๆ ของ

00:05:30

วิธียืดอายุการใช้งานของปั๊ม

ศึกษาข้อควรระวังที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อยืดอายุการใช้งานของปั๊มและมอเตอร์ได้

ทดสอบความรู้ของคุณ

ตอบคำถามสองสามข้อเพื่อทดสอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้