การเลือกขนาดและการติดตั้งปั๊ม สำหรับใช้งานสูบน้ำบาดาลในบ้านพักอาศัย

เรียนรู้พื้นฐานการเลือกขนาดและการติดตั้งปั๊มซับเมิร์ส สำหรับใช้งานสูบน้ำบาดาลในบ้านพักอาศัย และเข้าใจว่าทำไม การเลือกขนาดที่ถูกต้องจึงสำคัญมาก 

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการเลือกขนาดปั๊มซับเมิร์ส สำหรับใช้ในงานสูบน้ำใต้ดินใช้ในบ้านพักอาศัย เรายังจะสรุปแนวทางที่ดีที่สุดสั้น ๆ เมื่อพูดถึงการติดตั้งปั๊มอีกด้วย งานสูบน้ำบาดาลใช้ในบ้านพักอาศัย มักเกี่ยวข้องกับบริเวณในพื้นที่ห่างไกล ที่มีค่าใช้จ่ายในการขยาย ระบบประปาเทศบาล เพื่อจ่ายน้ำไปให้ไม่กี่ครัวเรือน แพงเกินไป จึงต้องแทนที่ด้วยการขุด บ่อน้ำใกล้ ๆ แต่ละบ้าน และติดตั้งปั๊มซับเมิร์ส สำหรับสูบจ่ายน้ำบาดาลให้กับครัวเรือน สำหรับการใช้น้ำทุกอย่างในบ้านพักอาศัย สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเลือกขนาดปั๊มซับเมิร์ส คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าปั๊มสามารถสูบน้ำ ด้วยแรงดันและอัตราไหลตามที่ต้องการได้ อัตราไหลที่ต้องการขึ้นอยู่กับ ความต้องการใช้น้ำของผู้ใช้ หากมีห้องน้ำสองห้อง เครื่องซักผ้า และเครื่องล้างจานในบ้าน และระบบรดน้ำในสวน 1 ระบบ ปั๊มต้องสามารถส่งน้ำ ด้วยอัตราไหลที่สูงกว่า การส่งน้ำไปยังบ้านที่มีเพียง ห้องน้ำหนึ่งห้องและก๊อกน้ำในห้องครัว แรงดันหรือเฮด (head) หาได้โดย การกำหนดพารามิเตอร์ต่อไปนี้ เฮดและความสูญเสียตั้งแต่ระดับน้ำขณะสูบ (dynamic water level) ไปจนถึงถังไดอะแฟรม dynamic water level คือ ระดับของน้ำ ขณะปั๊มทำงานสูบจ่ายน้ำ เฮดและความสูญเสียตั้งแต่ถังไดอะแฟรม ไปจนถึงก๊อกน้ำที่อยู่สูงที่สุดในบ้าน แรงดันที่น้อยที่สุดในตำแหน่งก๊อกน้ำ ที่อยู่สูงที่สุด เมื่อคุณได้กำหนด พารามิเตอร์เหล่านี้แล้ว คุณจะสามารถเลือกปั๊มที่ดีที่สุด สำหรับใช้ในงานสูบน้ำบาดาลได้ หาอัตราการไหลและเฮดที่ต้องการได้ง่ายๆ จากกราฟโค้งแสดงสมรรถนะปั๊ม ในตัวอย่างนี้ คุณต้องการปั๊ม ที่สามารถส่งน้ำ ในอัตรา 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  ที่เฮด 100 เมตร ตัวอย่างเช่น ปั๊มรุ่น SQ2 แต่การเลือกขนาดที่ได้  เหมาะสมจริง ๆ แล้วหรือไม่ ในเมื่อปั๊มสูบจ่ายน้ำ ให้กับบ้านแค่หลังเดียว ?

คำตอบคือ ใช่ เพราะปั๊มที่เล็กเกินไป จะเป็นเหตุให้ได้อัตราไหลหรือแรงดันต่ำกว่า นั่นหมายถึงปั๊มจะไม่สามารถ ส่งน้ำในปริมาณต่อชั่วโมงตามที่ต้องการ ที่โหลดสูงสุดหรือเฮดที่ต้องการได้ ในทางกลับกัน ปั๊มที่ใหญ่เกินไป จะลดประสิทธิภาพพลังงาน และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง โดยไม่จำเป็น ดังนั้น สำหรับครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้าน การเลือกขนาดปั๊มจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำ ตอนนี้เราได้กำหนดขนาดปั๊มซับเมิร์ส ที่เหมาะสมที่สุดแล้ว เรากลับมาพิจารณาเรื่องสำคัญ บางประการเกี่ยวกับการติดตั้งกัน ตามหลักการง่าย ๆ ทั่วไป  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปั๊ม ควรเป็นขนาดเดียวกัน กับเส้นผ่านศูนย์กลางของบ่อบาดาล เพราะหากบ่อบาดาลใหญ่เกินไป จะมีความเสี่ยงต่อความเร็วของน้ำที่ไหล ผ่านมอเตอร์น้อยเกินไป ที่จะเป็นเหตุให้น้ำนิ่งอยู่ ในบ่อบาดาล และอาจส่งผลให้มอเตอร์ร้อนเกินไปได้ มอเตอร์มีความไวต่อ อุณหภูมิของน้ำมาก ดังนั้น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่า อัตราน้ำไหลผ่านมอเตอร์ที่น้อยที่สุด คือ 0.15 เมตรต่อวินาที ถ้าอุณหภูมิน้ำบาดาล สูงกว่า 30 องศาเซลเซียส ในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง ปั๊มสามารถ ติดปลอกน้ำหล่อเย็น (cooling sleeve) ได้ เพื่อให้การระบายความร้อนมอเตอร์ ได้ผลดีที่สุด แง่มุมสำคัญอื่นอีกอย่าง คือความลึกของการติดตั้ง ต้องติดตั้งชุดปั๊มในระดับที่ ต่ำกว่าระดับน้ำขณะสูบ (dynamic water table) เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เสี่ยงต่อ ภาวะปั๊มทำงานเมื่อน้ำแห้ง สุดท้าย เรามาพิจารณาถังแรงดัน ที่ใช้ในระบบซับเมิร์สกัน ขนาดของถังขึ้นอยู่กับ ตัวเลือกของปั๊ม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ควรใส่ใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพื้นที่ที่จัดสรร สำหรับวางถังในบ้าน ค่อนข้างจำกัด ในระบบปั๊มทั่วๆไป ที่ควบคุมปั๊ม ด้วยสวิตซ์แรงดัน ถังแรงดัน ต้องสามารถจัดเก็บน้ำได้ ระหว่าง 50 และ 200 ลิตร เพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันที่ก๊อกน้ำเพียงพอ แต่ถ้าเราติดตั้งปั๊มที่ทันสมัยกว่าแทน ที่มีอินเวอร์เตอร์ในตัว ถังแรงดันเล็ก ๆ ขนาดแปดลิตรก็เพียงพอแล้ว เพราะว่าปั๊มปรับความเร็วรอบ อัตโนมัติด้วยตัวเอง ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำ โดยจ่ายน้ำด้วยแรงดันที่ต้องการ ไปยังก๊อกน้ำทุกตัวตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่าผู้ที่อาศัยในบ้าน จะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

 

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 7
Completion time
Completion time: 40 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง