คุณสมบัติเด่นด้านระบบการป้องกันของปั๊มน้ำรุ่น SQ/SQE: การป้องกันแรงดันไฟฟ้า

เปิดเผยว่า ปั๊ม SQ/SQE ปรับการทำงาน ตามแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงอย่างไร ช่วยให้ช่างติดตั้ง เข้าไปตรวจซ่อมน้อยลง และเจ้าของบ้านใช้ปั๊มได้ยาวนานอย่างไรบ้าง

ปั๊มซับเมิร์ส Grundfos รุ่น SQ และรุ่น SQE. มาพร้อมกับคุณลักษณะการป้องกันปั๊มเสียหาย ที่เป็นเอกลักษณ์สามอย่าง ในวิดีโอนี้ เราจะเน้นที่ การป้องกันแรงดันไฟฟ้า ก่อนที่เราจะไปพบกับปั๊มรุ่น SQ และ SQE เรามาดูว่าปั๊มซับเมิร์สธรรมดา ขนาด 4" ตอบสนองอย่างไร ต่อความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า ที่อาจเกิดขึ้นในระบบไฟ 230 โวลต์ อันเป็นค่ามาตรฐาน หลาย ๆ พื้นที่บนโลก แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟค่อนข้างผันผวน ซึ่งส่งผลกระทบ ในเชิงลบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ที่รองรับแรงดันไฟฟ้าได้ในช่วงแคบ ๆ ยกตัวอย่างเช่น ปั๊มซับเมิร์สขนาด 4 นิ้ว แบบธรรมดา หากแรงดันไฟฟ้าตกลง กระแสไฟมอเตอร์จะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้อุณหภูมิมอเตอร์ เพิ่มขึ้นด้วย หากแรงดันไฟฟ้าลดลง ต่ำกว่า 10% จนต่ำกว่า 207  โวลต์ มอเตอร์คอนแทคเตอร์จะหยุดปั๊ม เนื่องจากกระแสไฟมอเตอร์อยู่ในระดับสูง เมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และกลับมาอยู่ในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ยอมรับได้ ปั๊มอาจจะไม่สามารถ กลับมาทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ หากมอเตอร์คอนแทคเตอร์ เป็นแบบต้องกดรีเซ็ตด้วยมือ หากแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ไปจนเหนือระดับค่าที่ระบุ ความเร็วรอบมอเตอร์จะเพิ่มขึ้น แล้วเป็นผลให้โหลดเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นสาเหตุให้กระแสไฟ และอุณหภูมิของมอเตอร์เพิ่มสูงขึ้น หากแรงดันไฟฟ้า สูงเกินกว่า 252 โวลต์ มอเตอร์คอนแทคเตอร์จะหยุดการทำงานของปั๊ม ปั๊ม SQ และ SQE เป็นรุ่นที่รับมือกับ ความผันผวนดังกล่าวได้ดีกว่า อันดับแรก ปั๊มสามารถทำงาน ในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กว้างมากๆ ได้ และยังสามารถปรับ การทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ ตามแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง โดยรักษาระดับกระแสไฟและอุณหภูมิของมอเตอร์ ให้ต่ำกว่าขีดจำกัดสูงสุดได้อีกด้วย ปั๊ม SQ/SQE รุ่นที่ใช้กับ แรงดันไฟฟ้า 230 โวลต์ จะทำงานสูบจ่ายน้ำได้นาน ตราบเท่าที่แรงดันไฟฟ้า ยังคงมากกว่า 150 โวลต์ ซึ่งตามจริงแล้ว ปั๊มยังคงให้สมรรถนะสูงสุด ที่แรงดันไฟฟ้าลดลงมาถึง 198 โวลต์ เมื่อแรงดันไฟฟ้า ตกลงต่ำกว่า 198 โวลต์ ปั๊มจะลดความเร็วมอเตอร์ลง เพื่อรักษาระดับกระแสไฟของมอเตอร์ ให้ต่ำกว่าขีดจำกัดสูงสุด และหลีกเลี่ยง สภาวะมอเตอร์ร้อนเกินไป แต่ยังคงสูบจ่ายน้ำไปยัง ครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟ จะตกลงไปต่ำกว่า 150 โวลต์ ปั๊มรุ่น SQ และ SQE จึงจะหยุดการทำงาน ซึ่งจะเป็นไปในลักษณะเดียวกัน  หากแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จาก 230 โวลต์ไปจนถึง 264 โวลต์ สมรรถนะการทำงานจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบ และกระแสไฟมอเตอร์ลดลง ในบางสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ปั๊มอาจยังทำงานต่อไป หากแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟเพิ่มขึ้นไปอีก จนในที่สุด ปั๊มจะหยุดทำงาน เพื่อป้องกันความเสียหายตัวมันเอง เมื่อแรงดันไฟฟ้า กลับมาอยู่ในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ยอมรับได้ ปั๊มรุ่น SQ และ SQE จะเริ่มทำงานเองโดยอัตโนมัติ หากแรงดันไฟฟ้า อยู่ภายใน 14% ของค่าที่ระบุ สมรรถนะการทำงานจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบ คุณสมบัติที่โดดเด่นเหล่านี้เห็นได้ชัด สำหรับช่างติดตั้ง การป้องกันแรงดันไฟฟ้าของปั๊มรุ่น SQ หมายถึงการต้องเข้าไปซ่อมบำรุงที่น้อยลง ปั๊มมาพร้อมกับการป้องกันในตัวที่ดีกว่า เพื่อรับมือกับความผันผวน ของแรงดันไฟฟ้าในแหล่งจ่ายไฟ แม้เมื่อความผันผวนอย่างมาก พอที่จะทำให้ปั๊มธรรมดา ถึงกับหยุดการทำงานเลยก็ตาม สำหรับเจ้าของบ้าน การป้องกันแรงดันไฟฟ้าหมายถึง การสูบจ่ายน้ำที่ต่อเนื่อง ภายใต้ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กว้าง นี่ยังไม่รวมถึงว่า ปั๊มจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย เพราะรักษาสภาวะที่มอเตอร์ร้อนเกินไป ให้เกิดน้อยที่สุด

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 7
Completion time
Completion time: 40 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง