บทนำการควบคุมอุณหภูมิเบื้องต้น

29 - บทนำการควบคุมอุณหภูมิเบื้องต้น

หัวข้อนี้จะให้ข้อมูลเบื้องต้นสั้น ๆ เกี่ยวกับระบบควบคุมอุณหภูมิ รวมถึงวิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้ทำให้ได้ผลดีที่สุดและสิ่งที่ควรทราบเมื่อออกแบบระบบ

เริ่มเรียนหลักสูตร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 4
Completion time
Completion time: 30 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ขั้นสูง

ภาพโดยรวมหลักสูตร

00:04:15

การเพิ่มประสิทธิภาพทำให้ระบบควบคุมอุณหภูมิให้สูงได้ผลดีที่สุด

เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพของทำให้ระบบควบคุมอุณหภูมิได้ผลดีที่สุดและวิธีทำให้ไม่ต้องใช้วาล์ว

00:04:08

การตรวจสอบปั๊ม (pump audits) และโหลดโปรไฟล์

ค้นหาว่าการตรวจสอบปั๊ม (pump audits) สามารถช่วยคุณออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมได้อย่างไร

00:05:12

การเลือกปั๊มสำหรับสภาวะที่ยากลำบาก

เรียนรู้ว่าสภาวะที่ยากลำบากของระบบควบคุมอุณหภูมิส่งผลกระทบต่อการเลือกปั๊มอย่างไร

00:08:05

คุณสมบัติและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มปั๊มหอยโข่งของ น้ำกรุนด์ฟอส รุ่น CM  

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มปั๊มหอยโข่งแบบแยกส่วน (modular)ต่าง ๆ ของกรุนด์ฟอส โดยเน้นที่ประโยชน์หลักสี่ประการ และวิธีการใช้งานปั๊มเหล่านี้ เช่น ในหน่วยควบคุมอุณหภูมิ 

ทดสอบความรู้ของคุณ

ตอบคำถามสองสามข้อเพื่อทดสอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้