ติดตั้งง่าย

มาดูวิธีการติดตั้งปั๊ม SCALA2 ง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 3
Completion time
Completion time: 15 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : พื้นฐาน