คุณสมบัติและประโยชน์ของ SCALA2

เรามาดูรูปแบบการใช้งาน คุณสมบัติและประโยชน์ของปั๊ม SCALA2 กัน

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 3
Completion time
Completion time: 15 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : พื้นฐาน