23 - อุปกรณ์ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เรียนรู้เกี่ยวกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่าง ๆ และวิธีใช้และหาขนาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของคุณเองในเครื่องมือช่วยเลือกปั๊มน้ำออนไลน์ Grundfos Product Center ดูภาพรวมทั้งหมดดังที่เราจะชี้แนะผ่านอุปกรณ์เสริมหลายอย่างสำหรับโซลูชั่นปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เริ่มเรียนหลักสูตร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 2
Completion time
Completion time: 18 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ขั้นสูง
หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเรียนรู้
หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ เส้นทางการเรียนรู้

ภาพโดยรวมหลักสูตร

00:07:23

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เรียนรู้เกี่ยวกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่าง ๆ และวิธีใช้และหาขนาดแผงโซลาร์ของคุณเองใน Grundfos Product Center

00:05:56

ภาพรวมทั้งหมดของอุปกรณ์เสริมแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ดูภาพรวมทั้งหมดดังที่เราพาคุณชมผ่านอุปกรณ์เสริมหลายอย่างสำหรับโซลูชั่นปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มากมาย

ทดสอบความรู้ของคุณ

ตอบคำถามสองสามข้อเพื่อทดสอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้