โซลูชั่นปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

22 - โซลูชั่นปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งการนำไปใช้ในงานหลากหลายประเภท คุณยังจะได้รับความเข้าใจอย่างละเอียดถึงข้อดีของปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของ กรุนด์ฟอสที่เลือกใช้ และคุ้นเคยกับการกำหนดหาขนาดและเลือกปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในเครื่องมื่อช่วยเลือกปั๊มน้ำออนไลน์ (Grundfos Product Center)

เริ่มเรียนหลักสูตร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 3
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง
หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเรียนรู้
หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ เส้นทางการเรียนรู้

ภาพโดยรวมหลักสูตร

00:05:18

ทำความรู้จักกับระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งการนำไปใช้ในงานหลากหลายประเภท

00:07:56

คุณสมบัติและข้อดีของปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสที่เลือกในระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เข้าใจอย่างละเอียดถึงข้อดีของปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส ที่ใช้ในระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเน้นเป็นพิเศษไปที่ปั๊มซับเมิร์สรุ่น SQflex และปั๊มผิวดินรุ่น CRflex

00:07:17

วิธีเลือกขนาดและเลือกระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เข้าใจคำแนะแนวแบบเป็นขั้นตอนที่มีเนื้อหาครอบคลุม ซึ่งเราจะนำคุณไปผ่านขั้นต้อนการกำหนดขนาดและการเลือกปั๊มรุ่น SQflex ใน Grundfos Product Center

ทดสอบความรู้ของคุณ

ตอบคำถามสองสามข้อเพื่อทดสอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้