การทำให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม

30 - การทำให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม

หลักสูตรนี้ จะอธิบายถึงความท้าทายในการออกแบบระบบแบบดั้งเดิมและการประยุกต์ใช้วิธีการที่ชาญฉลาดอันจะนำมาซึ่งระบบหม้อไอน้ำที่ง่ายขึ้น ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น และระบบล้างและทำความสะอาดที่กะทัดรัดขึ้น 

เริ่มเรียนหลักสูตร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 3
Completion time
Completion time: 21 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ขั้นสูง

ภาพโดยรวมหลักสูตร

00:05:48

วิธีการทำให้ระบบหม้อไอน้ำง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรียนรู้ความเป็นไปได้ที่จะถอดส่วนประกอบออกแล้วทำให้ได้ระบบง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ระบบป้อนหม้อไอน้ำเป็นตัวอย่าง

00:05:06

ความชาญฉลาดระบบควบคุมอุณหภูมิช่วยให้ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้อย่างไร

ดังแสดงให้เห็นในระบบควบคุมอุณหภูมิ คุณจะได้เรียนรู้ว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้อย่างไรโดยใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ในตัวของปั๊มอัจฉริยะ

00:05:09

วิธีทำให้ระบบล้างและทำความสะอาดกะทัดรัดขึ้น

รับชมและเรียนรู้วิธีออกแบบระบบล้างและทำความสะอาดให้เป็นชุดอุปกรณ์ที่กะทัดรัดเคลื่อนย้ายได้โดยที่ไม่ลดทอนกำลังหรือประสิทธิภาพ

ทดสอบความรู้ของคุณ

ตอบคำถามสองสามข้อเพื่อทดสอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้