หลักสูตรการเพิ่มแรงดันน้ำในบ้าน

72 - หลักสูตรการเพิ่มแรงดันน้ำในบ้าน

ในคอร์สนี้ คุณจะได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพิ่มแรงดันน้ำในบ้านอย่างละเอียด คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานประเภทต่างๆ และสิ่งที่ต้องพิจารณา เมื่อเลือกปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำสำหรับงานที่เฉพาะเจาะจง

เริ่มเรียนหลักสูตร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 6
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : พื้นฐาน

ภาพโดยรวมหลักสูตร

00:02:49

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพิ่มแรงดันน้ำในบ้าน

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำแบบต่างๆ ในอาคารบ้านเรือน และสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำ

00:03:01

วิธีเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับการเพิ่มแรงดันน้ำจากท่อเมนประปา

เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มแรงดันน้ำจากท่อเมนประปา และสิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกปั๊มน้ำที่เหมาะกับการใช้งาน

00:02:36

วิธีการเลือกปั๊มน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มแรงดันน้ำจากแหล่งน้ำตื้น (shallow well)

เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มแรงดันน้ำจากแหล่งน้ำตื้น และสิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งานงาน

00:02:40

วิธีการเลือกปั๊มน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มแรงดันน้ำจากถังเก็บน้ำ

เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มแรงดันน้ำจากถังเก็บน้ำ และสิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน

00:03:25

วิธีการเลือกปั๊มน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มดันน้ำจากถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า

เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มแรงดันน้ำจากถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า และสิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน

00:02:39

วิธีการเลือกทรานส์เฟอร์ปั๊มที่เหมาะสม

เรียนรู้เกี่ยวกับทรานส์เฟอร์ปั๊ม และสิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ทดสอบความรู้ของคุณ

ตอบคำถามสองสามข้อเพื่อทดสอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้