75 - หลักสูตรหลักการไฮดรอลิกขั้นพื้นฐานแบบขยายเพิ่มเติม

รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานที่สุดบางอย่างในเรื่องไฮดรอลิก

เริ่มเรียนหลักสูตร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 3
Completion time
Completion time: 8 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : พื้นฐาน

ภาพโดยรวมหลักสูตร

00:03:54

บทนำเกี่ยวกับหลักการไฮดรอลิกขั้นพื้นฐาน

เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการไฮดรอลิกขั้นพื้นฐานที่สุดซึ่งรวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น อัตราการไหลและแรงดันน้ำ

00:01:54

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสูญเสียความฝืดและการเกิดโพรง

ดูว่าการสูญเสียความฝืดและการเกิดโพรงนั้นสามารถทำให้ปั๊มของคุณเสียหายได้อย่างไรและเรียนรูถึง้วิธีลดแนวโน้มของปัญหาทั้งสองอย่าง

00:02:00

พื้นฐานการติดตั้งอื่น ๆ

ทำความคุ้นเคยกับพื้นฐานการติดตั้งต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ปั๊มของคุณทำงานได้ในระดับสูงสุด

ทดสอบความรู้ของคุณ

ตอบคำถามสองสามข้อเพื่อทดสอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้