4 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

42 - ระบบเพิ่มแรงดัน รุ่น CMBE Twin ของกรุนด์ฟอส

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  4 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  1 of 4 ปานกลาง

วัตถุประสงค์การใช้งานของระบบ CMBE Twin คืออะไร?

คำถาม  3 of 4 ปานกลาง

ระบบเพิ่มแรงดัน CMBE Twin เหมาะที่สุดกับอาคารแบบไหน? 

คำถาม  4 of 4 ปานกลาง

โหมดควบคุมแบบต่อเนื่อง (cascade - เอาท์พุตของชุดแรกเป็นอินพุตหรือปรับค่าควบคุมของชุดถัดไป) มีไว้เพื่ออะไร?

คำถาม  4 of 4 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  42 - ระบบเพิ่มแรงดัน รุ่น CMBE Twin ของกรุนด์ฟอส

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  42 - ระบบเพิ่มแรงดัน รุ่น CMBE Twin ของกรุนด์ฟอส test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: วัตถุประสงค์การใช้งานของระบบ CMBE Twin คืออะไร?
A: การเพิ่มแรงดันน้ำ
Correct
Q: การสลับปั๊มทำงานคืออะไร?
A: คุณสมบัติที่แบ่งชั่วโมงการทำงานระหว่างสองปั๊มเท่า ๆ กัน
Correct
Q: ระบบเพิ่มแรงดัน CMBE Twin เหมาะที่สุดกับอาคารแบบไหน? 
A: อาคารเชิงพาณิชย์ขนาดย่อม
Correct
Q: โหมดควบคุมแบบต่อเนื่อง (cascade - เอาท์พุตของชุดแรกเป็นอินพุตหรือปรับค่าควบคุมของชุดถัดไป) มีไว้เพื่ออะไร?
A: ปรับแต่งการทำงานของปั๊มตามปริมาณการใช้น้ำ