หลักสูตร The Grundfos Distributed Pumping

69 - หลักสูตรอบรมออนไลน์เรื่อง Grundfos Distributed Pumping

หลักสูตรนี้อธิบายถึง Grundfos Distributed Pumping ระบบที่ช่วยทำให้อาคารของคุณเย็นลงได้อย่างชาญฉลาดขึ้นและใช้พลังงานน้อยลงได้อย่างไร ด้วยหลักสูตรเกี่ยวกับหลักการและคุณประโยชน์พื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นด้านปฐมภูมิ ด้านทุติยภูมิและการควบคุม

เริ่มเรียนหลักสูตร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 4
Completion time
Completion time: 15 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง

ภาพโดยรวมหลักสูตร

00:03:19

แนะนำเข้าสู่ Grundfos Distributed Pumping

รู้จักกับ Grundfos Distributed Pumping และวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบ HVAC ด้วยระบบปรับสมดุลอัตโนมัตในทุกระดับการใช้งาน ประหยัดพลังงานได้อย่างชัดเจน และทดสอบการใช้งานได้อย่างง่ายดาย

00:03:12

จ่ายแรงดันและการไหลที่ถูกต้องตลอดเวลา

มาดูกันว่า Distributed pumps สามารถ จ่ายอัตราการไหลและแรงดันที่ถูกต้องให้กับแต่ละวงลูป (Loop) ในด้านโหลดในระบบและทำให้แน่ใจได้ถึง การปรับสมดุลอัตโนมัติและให้ความสบายได้อย่างไร

00:02:33

สมรรถนะที่ปรับปรุงดีขึ้นด้วยความน่าเชื่อถือของระบบ และให้ความสบายในระดับสูง

ทำความเข้าใจว่าทำไมอัตราการไหลที่ถูกต้องเสมอ และการประหยัดพลังงานปั๊มระดับสูงที่ด้านปฐมภูมิ จึงไม่ลดทอนความน่าเชื่อถือของระบบและความสบายลง

00:02:27

ฟังก์ชันการควบคุมที่มีสำหรับระบบ distributed pumping

เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันการควบคุม ที่มีสำหรับปั๊มปฐมภูมิแบบควบคุมความเร็วรอบได้ และวิธีการตั้งค่าระบบ Distributed Pumping

ทดสอบความรู้ของคุณ

ตอบคำถามสองสามข้อเพื่อทดสอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้