ข้อกำหนดการสูบน้ำสำหรับระบายน้ำเสีย น้ำทิ้งจากครัวเรือน น้ำฝน และน้ำโสโครก

ในโมดูลนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในการสูบน้ำสำหรับการระบายน้ำสะอาดหรือน้ำทิ้งจากครัวเรือน การกำจัดน้ำทิ้งเมื่อมีเส้นใย หรือการจัดการสิ่งปฏิกูลรวมถึงน้ำทิ้งจากห้องน้ำ

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 2
Completion time
Completion time: 12 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : พื้นฐาน