26 - ปั๊มซับเมิร์สรุ่น SP

ในหลักสูตรนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีป้องกันมอเตอร์ซับเมิร์สในปั๊มรุ่น SP ของคุณ เรายังจะแสดงประโยชน์ของการทำงานด้วยชุดขับอินเวอร์เตอร์ และจะใช้กระบวนการเลือกสายไฟให้ได้ผลดีที่สุดอย่างไร

เริ่มเรียนหลักสูตร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 3
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ขั้นสูง
หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเรียนรู้
หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ เส้นทางการเรียนรู้

ภาพโดยรวมหลักสูตร

00:08:39

การป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ซับเมิร์สไฟสามเฟส

ทำความเข้าใจว่าทำไมการป้องกันมอเตอร์ซับเมิร์สจึงมีความสำคัญ รวมทั้งจะทำได้อย่างไร

00:05:56

ข้อดีของการทำงานด้วยชุดขับอินเวอร์เตอร์ ในปั๊มซับเมิร์ส

ค้นหาเกี่ยวกับประโยชน์ของอินเวอร์เตอร์และตัวกรองสัญญาณ (output filters) การเลือกใช้และวิธีใช้งานอย่างถูกต้อง

00:06:19

วิธีการเลือกขนาดสายไฟในปั๊มซับเมอร์สให้ได้ผลดีที่สุด

เรียนรู้กระบวนการเลือกสายไฟให้ได้ผลดีที่สุด ด้วยการใช้เครื่องมือเลือกขนาดสายไฟ Grundfos cable-sizing tool เราจะแสดงวิธีใช้เครื่องมือเลือกขนาดสายไฟให้เป็นประโยชน์ต่อคุณ

ทดสอบความรู้

ตอบคำถามเพื่อทดสอบความรู้ที่ได้เรียนมา