99 - มิติใหม่แห่งอุตสากรรมน้ำอัดลม

ในวิดีโอนี้ คุณจะเห็นว่า Grundfos สามารถช่วยบริษัทผู้ประกอบการน้ำอัดลมต่าง ๆ ให้มีขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากขึ้น และดีต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วย และนี่คือเหตุผลว่าทำไมความรู้เชิงปฏิบัติของ Grundfos จึงสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมน้ำอัดลมให้ดียิ่งขึ้นในวิดีโอนี้ คุณจะเห็นว่า Grundfos สามารถช่วยบริษัทผู้ประกอบการน้ำอัดลมต่าง ๆ ให้มีขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากขึ้น และดีต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วย และนี่คือเหตุผลว่าทำไมความรู้เชิงปฏิบัติของ Grundfos จึงสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมน้ำอัดลมให้ดียิ่งขึ้น

เริ่มเรียนหลักสูตร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 1
Completion time
Completion time: 12 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง

ภาพโดยรวมหลักสูตร

00:09:31

นำพาอุตสาหกรรมน้ำอัดลมไปสู่ความยั่งยืน

อุตสาหกรรมน้ำอัดลมนั้นมีการแข่งขันสูง แต่เทคโนโลยี Grundfos นั้นหมายความว่า บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการของตน และมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นตามวิถีการทำงานของตนเอง

ทดสอบความรู้ของคุณ

คำถาม 3 ข้อ ที่คุณสามารถเข้ามาทำเมื่อไรก็ได้