92 - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลของเรา

คุณเคยสงสัยเกี่ยวกับน้ำที่อยู้ใต้ฝ่าเท้าของคุณ หรือน้ำบาดาลของเราไหม เราได้พูดคุยกับศาสตราจารย์ Anders Vest Christiansen แห่งภาควิชาธรณีศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Aarhus เพื่อรับฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำบาดาลและฟังเหตุผลว่าทำไมเราจึงมองข้ามคุณค่าของน้ำบาดาลไปไม่ได้

เริ่มเรียนหลักสูตร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 5
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : พื้นฐาน

ภาพโดยรวมหลักสูตร

00:04:07

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลของเรา - น้ำบาดาลคืออะไร และมาอยู่ที่นั่นได้อย่างไร

เริ่มต้นจากน้ำฝนเพียงหยดเดียวที่ตกลงมากระทบกับพื้นผิวของพื้นพิภพ น้ำจะเดินทางผ่านไปในดินและก่อให้เกิดชั้นหินอุ้มน้ำ (Aquifer) ที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์ตามแต่จุดประสงค์ของเราหลังจากนั้น ฟังศาสตราจารย์ Anders Vest Christiansen อธิบายว่าชั้นหินอุ้มน้ำบาดาลเกิดขึ้นได้อย่างไร

00:03:11

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลของเรา - ทำไมจึงมีประโยชน์มาก

ในขณะที่น้ำเดินทางผ่านไปยังชั้นต่าง ๆ ที่ใต้ผิวดิน น้ำก็จะได้รับการทำความสะอาดตามธรรมชาติ โดยผลจากการทำความสะอาดของแต่ละชั้นใต้ผิวดินนั้นขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยา ฟังศาสตราจารย์ Anders Vest Christiansen พูดคุยว่าทำไมน้ำบาดาลจึงตอบสนองต่อความต้องการหลัก ๆ ในชีวิตของพวกเราในหลายด้าน

00:05:08

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลของเรา - เราหาน้ำบาดาลได้อย่างไร

ตามประวัติศาสตร์ ผู้คนนั้นตั้งรกรากอยู่ใกล้กับแหล่งที่มีน้ำจืด เนื่องจากน้ำนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของทุกชีวิต ฟังศาสตราจารย์ Anders Vest Christiansen แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของน้ำบาดาลที่มีต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพื่อค้นหาและจัดการกับทรัพยากรน้ำบาดาล

00:03:09

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลของเรา - น้ำบาดาลจะคงอยู่ที่นั่นตลอดไปหรือไม่

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำบาดาลของเรามากเกินไปนั้นเป็นปัญหาใหญ่ โดยน้ำบาดาลจำนวนมากถูกใช้ไปในการชลประทานเพียงเพื่อให้ระเหยไปอีกครั้ง อีกการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศก็ยังส่งผลต่อการมีอยู่ของน้ำบาดาลเช่นกัน ฟังศาสตราจารย์ Anders Vest Christiansen พูดคุยเกี่ยวกับภัยที่เกิดขึ้นกับการกักเก็บน้ำบาดาล

00:03:59

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลของเรา - เรากำลังทำลายน้ำบาดาลอยู่หรือไม่

น้ำบาดาลนั้นเป็นปัจจัยสำคัญของทรัพยากรที่ยั่งยืนหากมีการจัดการอย่างใส่ใจ การใช้น้ำที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับน้ำบาดาลและเกี่ยวกับภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบที่มีต่อทรัพยากรน้ำบาดาล ฟังศาสตราจารย์ Anders Vest Christiansen อธิบายว่าอะไรบ้างที่ตกอยู่ในความเสี่ยง แล้วเราจะสามารถทำมากกว่านี้ได้อย่างไร

ทดสอบความรู้ของคุณ

ตอบคำถามสองสามข้อเพื่อทดสอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้