ทำความเข้าใจสภาพอากาศของเรา

54 - ทำความเข้าใจสภาพอากาศของเรา

เข้าร่วมกับเราในการเดินทางด้านอุตุนิยมวิทยาและเรียนรู้วิธีการและสาเหตุที่เราต้องพบกับสภาพอากาศที่หลากหลาย

เริ่มเรียนหลักสูตร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 5
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง

ภาพโดยรวมหลักสูตร

00:03:51

บทนำเกี่ยวกับสภาพอากาศ

ดูภาพรวมขององค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อสภาพอากาศและเรียนรู้วิธีการเกิดในสภาพแวดล้อมของเรา

00:03:54

ผลกระทบของลมทั่วโลกต่อสภาพอากาศของเรา

ค้นพบปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของการไหลเวียนของลมทั่วโลกและเรียนรู้ว่ารูปแบบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของโลกอย่างไร

00:03:24

หลักการพื้นฐานของหยาดน้ำฟ้า

เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของหยาดน้ำฟ้าและค้นหาว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

00:03:40

การคาดการณ์อุตุนิยมวิทยาและสภาพอากาศ

ดูบทนำสู่อุตุนิยมวิทยาและเรียนรู้วิธีการที่เราพยากรณ์สภาพอากาศ

00:03:02

สภาพอากาศรุนแรงที่เพิ่มขึ้น

ดูรายละเอียดของสาเหตุที่ทำให้โลกของเราประสบปัญหาเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงที่เพิ่มขึ้น

ทดสอบความรู้ของคุณ

ตอบคำถามสองสามข้อเพื่อทดสอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้