การเพิ่มแรงดันน้ำในอาคารสูง

8 - การเพิ่มแรงดันน้ำในอาคารสูง 

ในหัวข้อนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มแรงดันน้ำและ วิธีเพิ่มความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง โดยการเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุด

เริ่มเรียนหลักสูตร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 3
Completion time
Completion time: 15 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง

ภาพโดยรวมหลักสูตร

00:04:51

ทำความรู้จักกับระบบเพิ่มแรงดันน้ำของ Grundfos: ใช้ที่ไหนและเลือกโซลูชั่นอะไรดี

ทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของการเพิ่มแรงดัน และเรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชั่นที่พบได้บ่อยที่สุด

00:04:26

ข้อดีของระบบเพิ่มแรงดันแบบแบ่งเป็นโซน

เรียนรู้ว่าการแบ่งโซนจะมีผลดีต่อโซลูชั่นเพิ่มแรงดันของคุณ โดยการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกสบายอย่างไร

00:03:19

การเพิ่มแรงดันน้ำในอาคารสูง

รับฟังข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ถึงวิธีออกแบบระบบเพิ่มแรงดันด้วยวิธีที่ชาญฉลาด

ทดสอบความรู้ของคุณ

ตอบคำถามสองสามข้อเพื่อทดสอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้