บทความ

อาคารประสิทธิภาพสูง

โซลูชันปั๊มที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ปริมาณการใช้พลังงานของโลกสามารถลดลงได้อย่างมาก ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปล่อยมลพิษทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้อาคารมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มอบความสบายภายในอาคารมากขึ้น และทำให้น้ำมีความปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วย

ทำไมจึงต้องทำให้อาคารพาณิชย์มีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน เราจําเป็นต้องลดการปล่อยมลพิษทั่วโลกลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2030

เมื่อเมืองขยายอย่างรวดเร็วขึ้น ความต้องการในการใช้พลังงานและอัตราการปล่อยมลพิษทั่วโลกก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน และในปัจจุบัน ปั๊มใช้พลังงานไฟฟ้าของโลกในสัดส่วน 10% ซึ่งนับว่ามากเลยทีเดียว1

ความต้องการใช้ระบบทําความเย็นทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในเวลาไม่ถึง 20 ปี

คาดกันว่าการใช้พลังงานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 25% ภายในปี 20502 และในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เฉพาะความต้องการระบบการทำความเย็นทั่วโลกเพียงอย่างเดียวเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า ทำให้การเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

ระบบ HVAC ในอาคารพาณิชย์ใช้พลังงานโดยรวมสูงถึง 40%

เนื่องจากทั้งผู้ใช้งานและหน่วยงานราชการต่างต้องการประสิทธิภาพที่มากขึ้น จึงต้องมีการปรับระบบ HVAC ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่องเพื่อจำกัดต้นทุน ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยมลพิษ กระนั้น ระบบ HVAC ในปัจจุบันก็ยังมีสัดส่วนการใช้พลังงานถึง 40% ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในอาคาร3

ระบบ HVAC ใช้พลังงาน 40% ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในอาคาร ระบบประหยัดพลังงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมค่าใช้จ่ายและปริมาณการใช้พลังงานให้ต่ำ Grundfos iSolutions นำเสนอผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่หลากหลายเพื่อลดความซับช้อนของระบบและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยไม่ต้องลดทอนความสบายของผู้ใช้งานแต่อย่างใด ชมวิดีโอเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Grundfos iSolutions สำหรับระบบ HVACความท้าทายทั่วไป

อาคารพาณิชย์ในปัจจุบันถูกคาดหวังให้ทำงานได้ดีตลอดอายุการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ระบบ HVAC ในอาคารอาจมีความซับช้อนสูง เนื่องจากมักประกอบด้วยส่วนประกอบแบบชิ้นเดียวจำนวนมาก โดยปกติแล้ว ส่วนประกอบเหล่านี้จำเป็นต้องทำงานร่วมกันเป็นระบบที่ผสานรวม ซี่งหมายความว่ามีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวสูงมาก

เมื่อมีการออกแบบแผนผังและกำหนดคุณลักษณะจำเพาะโดยละเอียด นักออกแบบมักต้องทำงานภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการออกแบบผิดพลาด นอกจากนี้ ปั๊มที่ใช้มักมีขนาดใหญ่เกินไปและต้องทำงานด้วยการรับภาระสูง จึงมักทำงานมากเกินไปเมื่อเทียบกับความต้องการ ซึ่งหมายความว่าหลายระบบต้องเผชิญปัญหาจากการออกแบบที่ไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากวัสดุที่บกพร่อง ซึ่งนำไปสู่การทำงานที่ไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่คาดหมาย ระบบ HVAC ใช้พลังงานมากไป และมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) สูง

การทดสอบการใช้งานและการผสานรวมส่วนประกอบและโซลูชันเข้ากับระบบ BMS เป็นกิจกรรมขั้นสุดท้ายก่อนที่จะนำระบบ HVAC ไปสู่การใช้งานและส่งมอบ ทว่านี่คือช่วงที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นเช่นกัน มีการละเลยแนวทางการปฏิบัติที่ดี และไม่มีการปฏิบัติตามขั้นตอน ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากพนักงานขาดการฝึกอบรมที่เหมาะสมหรือไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย หรือเมื่อคู่มือสำหรับส่วนประกอบหรือโซลูชันต่าง ๆ ไม่ได้ให้คำแนะนำอย่างเพียงพอ

เช่นเดียวกัน หลายคนให้ความสำคัญต่อค่าใช้จ่าย CAPEX มากกว่า OPEX ในระหว่างการออกแบบและการติดตั้ง ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากปั๊มอาจทำงานโดยไม่มีการควบคุม หรือทำงานในโหมดการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาค่า Delta T และหมายถึงการใช้พลังงานที่แท้จริงของอาคารจะเกินกว่าการคำนวณตามการออกแบบ และในท้ายที่สุด ระบบเก่าที่ทำงานอย่างไม่เหมาะสมจะนำไปสู่สภาพอากาศภายในอาคารที่ไม่ดีและความพึงพอใจของผู้ใช้ที่อยู่ในระดับต่ำ

วิธีที่ช่วยให้คุณสามารถปรับให้เหมาะสมที่สุดได้

ทุกวันนี้ปั๊มน้ำใช้กระแสไฟฟ้า 10% ของปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโลก และหากทุกคนเปลี่ยนไปใช้ระบบปั๊มที่มีประสิทธิภาพสูง โลกก็จะสามารถประหยัดได้ 4% ของปริมาณการใช้งานนี้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ HVAC จึงมีความสําคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกและรับประกันว่าอาคารจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

การลดความซับซ้อนของระบบและต้นทุนในการดําเนินงานควบคู่ไปกับการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์และความสะดวกสบายของผู้ใช้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกัน ส่วนประกอบของระบบจําเป็นต้องทํางานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยสร้างระบบนิเวศของโซลูชันที่มีประสิทธิภาพซึ่งติดตั้งและทดสอบการใช้งานได้ง่าย และทํางานได้อย่างน่าเชื่อถือตลอดอายุการใช้งานอาคาร นอกจากนี้เนื่องจากข้อกําหนดสําหรับประสิทธิภาพการใช้พลังงานนั้นมีมากขึ้น ระบบ HVAC จึงต้องมีประสิทธิภาพสูงและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อย ทําให้การใช้พลังงานและการบํารุงรักษาอยู่ในระดับต่ำที่สุด

โซลูชัน

Grundfos iSOLUTIONS มองไปไกลกว่าส่วนประกอบแต่ละชิ้น และสร้างระบบอัจฉริยะของปั๊ม ต้วขับเคลื่อน เซ็นเซอร์ และซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ HVAC ระบบใด ๆ ก็ตามให้สูงสุด Grundfos iSOLUTIONS ประกอบด้วยระบบอันชาญฉลาดและโซลูชันที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานอันหลากหลาย ที่ทำให้ติดตั้งและทดสอบการใช้งานได้ง่าย ติดตามการทำงานของอาคารได้ และยังติดตามตรวจสอบและควบคุมระบบของคุณได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลดปัญหาในการออกแบบระบบที่ซับซ้อนได้อย่างมาก รวมถึงลดปัญหาในการติดตั้งและการทดสอบการใช้งานที่ไร้ประสิทธิภาพด้วยโซลูซัน MIXIT และ Modular Grundfos MIXIT ของเรา ซึ่งเป็นโซลูชันแบบบูรณาการในรูปแบบลูปผสมที่มาแทนที่ส่วนประกอบที่แยกออกจากกันทั้งหมด อีกทั้งระบบ Modular สำเร็จรูปของ Grundfos ยังเป็นระบบที่สร้างขึ้นโดยโรงงาน ซึ่งมีการเดินสายไว้ล่วงหน้า ผ่านการทดสอบเบื้องต้น และผ่านการทดสอบก่อนการใช้งานแล้ว จึงพร้อมสำหรับการติดตั้งและใช้งานที่ไซต์งานแบบรวดเร็ว

นอกจากนี้ Grundfos Distributed Pumping ยังเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในวิธีการควบคุมระบบผลิตน้ำเย็น ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเลิกใช้วาล์วควบคุมและวาล์วปรับสมดุลได้ทั้งหมด โดยแทนที่ด้วยปั๊มอัจฉริยะที่มีขนาดเล็กลงซึ่งปรับให้เข้ากับความต้องการของระบบโดยอิงตามอฺณหภูมิของน้ำเย็น ผลลัพธ์ที่ได้คือค่าใช้จ่าย CAPEX จากปั๊มปฐมภูมิที่มีขนาดเล็กกว่าเดิมลดลง รวมถึงระบบที่มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น ซึ่งในท้ายที่สุด ก็จะทำให้คุณสามารถเพิ่มความสบายภายในอาคารและประหยัดพลังงานได้อย่างมาก


ประการสุดท้าย Grundfos BuildingConnect เราจะมอบภาพรวมของการใช้งานทั้งหมดที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย และช่วยให้คุณสามารถติดตามตรวจสอบปั๊มและระบบทั้งหมดได้จากเดสก์ทอปหรือแท็บเล็ตของคุณ BuildingConnect มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้คุณมั่นใจได้ถึงโซลูชันที่พร้อมรับอนาคตที่จะทำให้คุณทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

Podcast: อาคารประสิทธิภาพสูง

Listen to Bent Jensen, CEO, Commercial Building Services Sales at Grundfos giving his perspective on how we can address challenges such as urbanisation and population growth by designing and optimising our commercial buildings to run more efficiently.

คุณสามารถฟังพอดแคสต์เพิ่มเติมจากฝ่ายบริการอาคารพาณิชย์ของ Grundfos ไดที่แพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบ

คุณทำงานกับอาคารพาณิชย์อยู่หรือไม่

ขจัดความกังวลด้วยข้อตกลงด้านการบริการที่กำหนดเองได้ตามความต้องการของคุณ

มาดูกันว่าข้อตกลงด้านการบริการของ Grundfos ที่กำหนดตามความต้องการของคุณได้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มระยะเวลาทำงานได้สูงสุด และทำให้คุณสบายใจไร้กังวลอย่างเต็มที่ได้อย่างไร ใช้เวลาสักเล็กน้อยเพื่อประเมินความต้องการเกี่ยวกับข้อตกลงด้านการบริการของคุณ

แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล1: การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกจากการผลิตพลังงานคือ 12.5 กิกะตัน (2010), World Energy Outlook 2012, International Energy Agency (IEA)
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020

แหล่งข้อมูล2: รายงานการทำความเย็นทั่วโลก International Energy Agency ฉบับมิถุนายน 2020 
https://www.iea.org/reports/cooling

แหล่งข้อมูล3: คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการทำงานของระบบ HVAC สำหรับประสิทธิภาพด้านพลังงาน (มกราคม 2012), สภาแห่งรัฐบาลออสเตรเลีย (COAG) หน้า 36-37 
https://www.airah.org.au/Content_Files/UsefulDocuments/DCCEE_HVAC_HESS_GuideToBestPractice2012.PDF

บทความและข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกจากกรุนด์ฟอส