พบผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญพูดคุยเรื่องการตรวจสอบกระบวนการในการบำบัดน้ำด้านอุตสาหกรรม

ฟังผู้เชี่ยวชาญของเราพูดถึงความสำคัญของการตรวจสอบกระบวนการในระบบบำบัดน้ำในอุตสาหกรรมของคุณ การตรวจสอบกระบวนการบำบัดน้ำอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในระบบของคุณ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพและข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้ตามความต้องการ ช่วยให้คุณตอบสนองหรือแม้กระทั่งป้องกันปัญหาการรักษาได้

การตรวจสอบประสิทธิภาพอาจเป็นการตรวจสอบสภาพของปั๊มและอุปกรณ์ที่ติดตั้งอื่นๆ หรืออาจเป็นที่ระดับระบบ เช่น สำหรับโซลูชันการบำบัดน้ำ หากใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบจะลดการใช้คนจัดการให้เหลือน้อยที่สุด และให้ประโยชน์มากมายที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการบำบัดน้ำ การบริโภคน้ำ และการใช้พลังงานของคุณ

นั่นคือเหตุผลที่การตรวจสอบระบบของคุณมีความสำคัญต่อการรักษาประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงสุด ดังนั้น อยากให้ร่วมรับในสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญของเราแบ่งปัน!


ดำเนินการโดย: Pablo Andres Tojo, Application Specialist และ Marco Witte, Application Manager, ระบบบำบัดน้ำในอุตสาหกรรม, Grundfos.

Want to find out more about our monitoring solutions?

Check out our intelligent pumps and measurement and control systems that together monitor your water treatment.