พบผู้เชี่ยวชาญ

พบกับผู้เชี่ยวชาญ: การปรับสภาพน้ำในการอุตสาหกรรม (Water Conditioning)

การเติมสารเคมีเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการเตรียมน้ำดิบสำหรับขั้นตอนถัดไปในกระบวนการบำบัดหรือสำหรับการปรับสภาพน้ำ เมื่อเพิ่มสารเคมี ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่สำคัญควบคู่ไปกับคุณภาพของน้ำและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รับชมผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำของเราอธิบายว่า Grundfos iSOLUTIONS สามารถช่วยเหลือคุณในการลดความซับซ้อนนี้และเพิ่มความปลอดภัยได้สูงสุด ขณะที่ประหยัดเวลาและเงินได้อย่างไร

 

การปรับสภาพน้ำในอุตสาหกรรมที่ชาญฉลาดขึ้น สามารถลดความเสี่ยงของลิจิโอเนลล่าได้ (legionella)

เนื่องจากโรคของลีเจียนแนร์ได้กลายเป็นข้อกังวลทั่วโลก ดังนั้นผู้ผลิตจำเป็นต้องเน้นความสำคัญไปที่การลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนทางชีวภาพในระบบบำบัดน้ำของคุณ ทางกรุนด์ฟอสช่วยสนับสนุนคุณด้วยระบบอัจฉริยะที่ช่วยลดการเติบโตของแบคทีเรียลิจิโอเนลล่า (legionella bacteria) และลดต้นทุนน้ำสะอาด

ในปี 2018 มีรายงานผู้เป็นโรคลีเจียนแนร์มากกว่า 11,000 คนในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 16% จากปี 2017 กว่าทศวรรษที่ผ่านมา การเกิดขึ้นของโรคได้เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ มีเหตุผลหลายประการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเมื่อแบคทีเรียลิจิโอเนลล่าสามารถเติบโตอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น อย่างไรก็ตามเหตุผลหลักหนึ่งที่เพิ่มขึ้นของเชื้อแบคทีเรียลิจิโอเนลล่า คือ การขาดการป้องกันและการเฝ้าตรวจสอบด้วยตัวเองในระบบน้ำร้อนและระบบหอทำความเย็น (cooling tower)

การปรับสภาพน้ำอัจฉริยะและการควบคุมน้ำระบายทิ้ง

การบำบัดน้ำด้วยหอทำความเย็น (cooling tower) เป็นส่วนที่สำคัญของกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ ถ้าน้ำไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามพารามิเตอร์ของสารเคมีและทางชีวภาพ การดำเนินงานอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่มีประสิทธิภาพ การหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนทางชีวภาพและการรักษาคุณภาพน้ำให้เหมาะสม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของน้ำระบายความร้อนให้เหมาะสม

การปรับสภาพน้ำสำหรับจุดประสงค์นี้จึงจำเป็นต้องมีการสูบจ่ายสารเคมีอย่างแม่นยำ การสูบจ่ายสารเคมีแบบแมนวลและการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ถูกต้องไปยังเจ้าหน้าที่สามารถเป็นเรื่องที่ท้าทายและใช้เวลามาก และการจัดการที่ไม่ถูกต้องอาจมีผลที่ตามมาถึงขั้นร้ายแรงได้ Grundfos iSOLUTIONS ช่วยอุตสาหกรรมในการหาจุดทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียด้วยหอทำความเย็น เพื่อให้มั่นใจถึงการจัดการทางเคมีที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกันการเหม็นเน่า การกัดกร่อน และการเกิดตะกรัน ซึ่งทำให้ลดการสิ้นเปลืองสารเคมี น้ำ และพลังงาน และการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการ

การเติบโตของแบคทีเรียในหอทำความเย็น

หอทำความเย็นจะกระจายความร้อนที่ไม่ต้องการออกไปสู่บรรยากาศผ่านการระเหยน้ำ น้ำถูกฉีดพ่นเข้าไปในหอทำความเย็นผ่านทางหัวพ่นละออง และละอองน้ำขนาดเล็กก็จะเกิดขึ้น ในขณะที่ละอองน้ำตกลงมาจากหอ บางส่วนของน้ำจะระเหยเป็นหยดน้ำ แต่ก็เป็นหยดน้ำบางส่วนเรียกว่า ดริฟท์ ซึ่งถูกปล่อยออกจากหอคอยโดยกระแสอากาศที่พัดลมผลิตขึ้นมา แบคทีเรียลิจิโอเนลล่าสามารถเติบโตได้ในน้ำและกระจายตัวได้ง่ายเมื่ออยู่ในน้ำ

ความท้าทายสำหรับการปรับอากาศและน้ำระบายทิ้ง

เนื่องจากความเสี่ยงของแบคทีเรียลิจิโอเนลล่าและแบคทีเรียอื่นๆ ที่กำลังเติบโตและมีอยู่ในระบบหอทำความเย็น การปรับสภาพน้ำมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมีและต้นทุนกลายเป็นปัญหา เนื่องจากการบำบัดน้ำจำเป็นต้องมีการดูดจ่ายสารเคมีที่มีความถูกต้องอย่างสูงสุด ซึ่งจะรักษาคุณภาพน้ำที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการยุ่งเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยรวม แต่การเตรียมสารเคมีและการสูบจ่ายสารเคมีแบบแมนวลจะเต็มไปด้วยความผิดพลาดของมนุษย์ มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายที่สูงจากการใช้สารเคมีมากเกินไป

ความเข้มข้นของเกลือในระบบหอทำความเย็นยังเป็นความท้าทายที่สามารถทำให้เกิดการปนเปื้อนและการสะสมตัวของของแข็งที่อยู่ในรูปของตะกรัน ซึ่งทำให้เกิดการกัดกร่อนการอุดตันและการลดประสิทธิภาพของหอทำความเย็นโดยรวม เมื่อความเข้มข้นถึงระดับที่ต้องการแล้วของแข็งจะต้องถูกปล่อยออกมาซึ่งเรียกว่า น้ำระบายทิ้ง (blowdown) และน้ำใหม่จะต้องถูกเพิ่มเข้าไปเพื่อรักษาความสมดุลของน้ำ การปล่อยน้ำทิ้งออกมาที่ไม่เพียงพออาจจะที่จะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปสำหรับการใช้น้ำที่มากเกินไป ซึ่งนำไปสู่การใช้น้ำจำนวนมากและปริมาณน้ำระบายทิ้งที่น้อยเกินไปอาจสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ในหอทำความเย็นได้

ท้ายที่สุดมีความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามตามข้อกำหนด บริษัทที่ใช้สารเคมีในการปฏิบัติงานของพวกเขาอยู่ภายใต้ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้มักจะเป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติตาม เมื่อการติดตามและการรายงานการใช้สารเคมีอาจมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจากมนุษย์

เราสนับสนุนการบำบัดน้ำที่ปลอดภัย

เราสามารถช่วยบริษัทของคุณอย่างปลอดภัยและป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียด้วยระบบฆ่าเชื้อที่ชาญฉลาด โซลูชั่นนี้ได้รวมส่วนประกอบต่างๆ มากมายรวมถึงปั๊มสูบจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัล SMART Digital DDA อุปกรณ์วัดและควบคุม ระบบ DID และระบบการตรวจสอบระยะไกลทำงานบนระบบคลาวด์ที่เชื่อมต่อกับส่วนประกอบต่างๆ การใช้โซลูชั่นการบำบัดน้ำอัจฉริยะนี้อุตสาหกรรมสามารถที่จะลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนทางชีวภาพ ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากแบคทีเรียลิจิโอเนลล่า และการจัดการสารเคมีที่ไม่ถูกต้อง และลดต้นทุนน้ำสะอาดด้วยกระบวนการที่เหมาะสมที่สุด

โดยการวัดค่าความนำไฟฟ้า อุปกรณ์การวัดและการควบคุมของเราสามารถจึงสามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างรวดเร็ว เมื่อน้ำเย็นถึงระดับปริมาณของแข็งที่ละลายได้ขั้นวิกฤติ ซึ่งจะทำให้มีการตอบสนองการทำงานอัตโนมัติกับปริมาณน้ำระบายทิ้ง เพื่อรักษาระดับคุณภาพน้ำภายในพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด และการรักษาสมดุลของน้ำที่ระดับที่เหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องทำงานแบบแมนวล อุปกรณ์ยังจะแจ้งปั๊มสูบจ่ายสารเคมีในปริมาณของที่เหมาะสมของไบโอไซด์ (biocide) ที่จำเป็นหลีกเลี่ยงมิให้ใช้มากเกินไปหรือน้อยเกินไป เพื่อควบคุมการเติบโตของแบคทีเรียให้อยู่ภายในที่กำหนด ในขณะเดียวกันปั๊มสูบจ่ายสารเคมี Grundfos SMART Digital DDA พร้อมด้วยอัลกอริธึมอัจฉริยะจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความแตกต่างในระบบของคุณและจะกระตุ้นการแจ้งเตือนหากเกิดปัญหาขึ้น

แอปการจัดการสารเคมีจะรวมพารามิเตอร์การทำงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว โซลูชั่นนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้งาน โดยทำให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้สารเคมีที่เหมาะสมเท่านั้น เครื่องมือนี้จะทำการวัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์ โดยจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์และจัดทำรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการแจ้งเตือน การหยุดทำงาน และสถานะของสารเคมี เวลาการให้บริการของระบบที่ดีขึ้น เนื่องจากระบบมีการเชื่อมต่ออย่างครบวงจรอุปกรณ์ อุปกรณ์การวัดและควบคุม ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัล ระบบการจัดการระยะไกล และแอปพลิเคชั่นการจัดการสารเคมี จะทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้การปรับสภาพน้ำและการควบคุมน้ำระบายทิ้งที่ปลอดภัยกว่าและประหยัดต้นทุนมากขึ้น

ตัวอย่างของการปรับสภาพน้ำอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

บริษัทผลิตเครื่องมือโลหะแห่งหนึ่งที่ประสบปัญหาการทำงานที่ย้อนกลับไปถึงหอทำความเย็นของบริษัท บริษัทได้ใช้กระบวนการสูบจ่ายสารเคมีแบบแมนวลที่มีความเสี่ยงต่อการใช้สารเคมีที่ไม่เที่ยงตรงที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อน กรุนด์ฟอสได้แนะนำโซลูชั่นอัจฉริยะที่คาดการณ์ได้ถึงการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น การควบคุมแบคทีเรียที่ดีขึ้น การรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ง่ายขึ้นและการประหยัดน้ำ

ดาวน์โหลดกรณีศึกษาเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนในหอทำความเย็น

น้ำที่ใช้ในหอทำความเย็นอุตสาหกรรมมีความต้องการและข้อกำหนดพิเศษ
ถ้าน้ำไม่เป็นไปตามพารามิเตอร์ของสารเคมีและทางชีวภาพบางอย่าง การทำงานของการทำความเย็นอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่การปนเปื้อนทางชีวภาพ ที่อาจส่งผลให้เกิดแบคทีเรียลิจิโอเนลล่าและความเสี่ยงต่อสุขภาพอื่นๆ

ดาวน์โหลดบทความทางวิชาการและค้นพบวิธีการที่เชื่อถือได้ในการบำบัดน้ำที่ใช้ในหอทำความเย็น ซึ่งร่วมกับการหาจุดทำงานที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการน้ำระบายทิ้ง ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับการปรับปรุงในความปลอดภัยของน้ำและประสิทธิภาพ

เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้

ช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำงานประจำวันได้ โดยการพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญและธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ECADEMY ของเรา

คลิกที่หลักสูตรด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรมของคุณตอนนี้

บทความและข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกจากกรุนด์ฟอส

การใช้งานที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาการใช้งานจาก Grundfos ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาผลิตภัณฑ์จากกรุนด์ฟอสที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้