การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในอุตสาหกรรม

แนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของเราช่วยให้อุตสาหกรรมบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างไร