บทความ

การบำบัดและการใช้น้ำของเราที่ชาญฉลาดมากขึ้น

แม้ว่าจะมีความต้องการน้ำและพลังงานที่เพิ่มขึ้น แต่เรายังคงทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่เกิดการปนเปื้อนและสิ้นเปลืองอยู่อย่างต่อเนื่อง ความพร้อมใช้งานของแหล่งทรัพยากรน้ำที่หายากของโลกมีข้อ จำกัดมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมลพิษของแหล่งน้ำจืดที่เกิดจากการกำจัดปริมาณน้ำปริมาณมากที่ไม่เพียงพอ หรือน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดที่ปล่อยสู่แม่น้ำทะเลสาบ น้ำในชั้นหินอุ้มน้ำ และแหล่งน้ำชายฝั่ง โดยน้ำเสียทั้งหมด 80% ถูกปล่อยกลับมาสู่ธรรมชาติโดยไม่ต้องได้รับการบำบัดอย่างเหมาะสม

และเช่นเดียวกับที่มีการย้ายไปยังเมืองต่างๆ มากขึ้น เราได้บริโภคสินค้ามากขึ้น ซึ่งภายหลังนั้นจำเป็นต้องใช้น้ำเพิ่มขึ้น มีน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างมหาศาล แต่เราเองมองไม่เห็น ทุกผลิตภัณฑ์ของเราที่เราใช้ กิน หรือสวมใส่ จะใช้น้ำในการผลิต ตัวอย่างเช่นใช้น้ำ 8,000 ลิตรในการผลิตกางเกงยีนส์ 2 ตัวและ 12,760 ลิตรในการผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 1 เครื่อง ซึ่งถือเป็นปริมาณที่สูงมาก แต่หากเราเริ่มต้นใช้น้ำประเภทเดียวกันนี้อีกครั้งหนึี่งโดยใช้โซลูชั่นน้ำอัจฉริยะ เราก็สามารถลดปริมาณการใช้ดังกล่าวลงได้อย่างมาก ด้วยวิธีการนี้ เราสามารถผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ถึง 5 เครื่อง โดยใช้ปริมาณน้ำเท่ากัน แทนที่จะเป็นเพียง 1 เครื่องเท่านั้น

ปัญหาน้ำเหล่านี้ยังส่อความหมายถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบต่อเราทุกคน เราทุกคนต่างมีบทบาทที่สำคัญ: นักการเมืองจะประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเมืองต่างๆ ต้องใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และบริษัทต้องจัดลำดับความสำคัญของการใช้น้ำอย่างมีความรับผิดชอบ การน้ำกลับมาใช้ใหม่ และการบำบัด เช่นเดียวกับการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพพลังงาน

โดยความร่วมมือกัน เราสามารถทำงานเพื่อให้มั่นใจได้ถึงน้ำสะอาดมากขึ้นในสถานที่ที่จำเป็นต้องใช้ ลดการใช้น้ำและการใช้พลังงานและลดการสูญเสียน้ำ - โดยให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรที่มีอยู่ให้น้อยลง

ข้อเท็จจริง

วอเตอร์ฟุตพริ้นต์

ปัจจุบันนี้ประมาณ 90% ของน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรา เป็นส่วนที่คุณไม่เคยเห็น เปอร์เซ็นต์ของน้ำส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้เพื่อรักษาความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย และผลิตอาหารและสินค้า

แหล่งที่มา : World Water Council

พฤติกรรมผู้บริโภค

การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคและรูปแบบการบริโภคที่คาดว่าจะเพิ่มความต้องการน้ำและพลังงานประมาณ 40% และ 50% ตามลำดับในปี 2030

แหล่งที่มา : The European Commission: บริโภคนิยมที่เพิ่มขึ้น

การใช้น้ำ

การใช้น้ำในบ้านเรือนเพียง 10% ของการใช้น้ำทั่วโลก; 70% ใช้ในการเกษตร และ 20% ที่เหลือในอุตสาหกรรม

แหล่งที่มา : World Water Council

ด้วยโซลูชั่นน้ำอัจฉริยะ เราสามารถสร้างความแตกต่างได้

เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความท้าทายเกี่ยวกับน้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลก บางครั้งโซลูชันน้ำอัจฉริยะมีบทบาทสำคัญ โซลูชั่นที่มีอยู่ช่วยการบำบัดน้ำเสีย ลดการปนเปื้อนน้ำ เช่นเดียวกับน้ำเสียอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาใช้ใหม่เพื่อลดการใช้น้ำโดยรวม โซลูชั่นเหล่านี้สามารถที่จะเปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นทรัพยากร

การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่จะเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นทรัพยากรที่โรงบำบัดน้ำผิวดิน

ก่อนหน้านี้ ทางกรุนด์ฟอสได้ส่งน้ำใช้ในกระบวนการชุบสีด้วยไฟฟ้า (CED) ที่สกปรกไปยังศูนย์บำบัดขั้นต้นในสถานที่ตั้ง ซึ่งที่ศูนย์นี้ น้ำจะผ่านการกรองขั้นพื้นฐานและการบำบัดขั้นต้นก่อนที่จะไหลไปยังสถานที่บำบัดน้ำเสียของเมือง นี่คือเหตุผลที่กรุนด์ฟอสสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและการรีไซเคิลระบบสำหรับน้ำล้างในกระบวนการ CED หมายความว่าไม่มีของเสียอีกต่อไป - มีเฉพาะทรัพยากรเท่านั้น

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่?

วิธีการเดียวที่จะแก้ไขปัญหาได้คือ การลงมือทำ ด้านล่างนี้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมรวมถึงภาพรวมของโซลูชั่นปัจจุบันของเรา