ข้อกฎหมายและนโยบาย

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

เราใช้คุกกี้ พิกเซล เว็บเบคอน และเครื่องมือลักษณะเดียวกันนี้ เพื่อใช้งานฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ จดจำตัวเลือกที่คุณชอบ วิเคราะห์ปริมาณการใช้งานและปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา ปรับเนื้อหาให้เข้ากับส่วนบุคคล การโฆษณาตามเป้าหมายที่ชัดเจน และเพื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชั่นโซเชียลมีเดีย จุดประสงค์เหล่านี้จะได้มีการอธิบายเพิ่มเติมหลังจากนี้ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ส่วนบุคคล 

เท่าที่เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้ ผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ Grundfos คือ Grundfos Holding A/S (Denmark) และบริษัท Grundfos ในประเทศของคุณ ตามจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ เราอาจจะใช้บริษัทพันธมิตรในการดำเนินการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล สำหรับคุกกี้ที่ใช้งานทางสถิติและการตลาดบางตัว เราจะกระทำการเป็นตัวควบคุมข้อมูลร่วมกับบริษัทพันธมิตรของเรา เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเราสำหรับคุณ – โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างในหัวข้อ "สถิติ" และ "การตลาด" คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ นโยบายส่วนบุคคล

คุณสามารถถอดถอนความยินยอมหรือการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่คุณชอบโดยการคลิก "เลือกคุกกี้"

ความสามารถในการทำงานตามฟังก์ชั่น (จำเป็น)

คุกกี้ในหมวดหมู่นี้จะถูกวางไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อทำให้ฟังก์ชั่นเว็บไซต์สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น การนำทางหน้าเพจ และดังนั้นจึงไม่สามารถยกเลิกการเลือกได้
 คุกกี้เหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอก

ตัวเลือกที่ชอบ

คุกกี้ในหมวดหมู่นี้ถูกใช้เพื่อช่วยจดจำตัวเลือกที่ชอบของผู้เข้าเยี่ยมชม เช่น การเลือกภาษาหรือสถานที่ หรือการอยู่ในระบบ.

คุกกี้เหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอก

สถิติ

คุกกี้ในหมวดหมู่นี้ถูกใช้เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา และเพื่อปรับปรุงปการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เช่น การหาเส้นทางการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับหน้าเพจต่างๆ ซึ่งผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้ารับชมบ่อยครั้ง และเพื่อปรับความเป็นส่วนตัวในส่วนของเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราซึ่งเป็นที่สนใจของคุณ คุกกี้เหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอก ยกเว้นสำหรับ Google cookie ซึ่งสามารถเข้าถึงได้สำหรับ Google ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Google cookie เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลร่วมกับ Google สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งผ่านข้อมูลไปยัง Google  เหนือจาก EU/EEA แล้ว ยังอาจจะมีพันธมิตรอื่นร่วมด้วย

การตลาด

คุกกี้ในหมวดหมู่นี้ถูกใช้สำหรับการติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์สำหรับการโฆษณาตามเป้าหมายและเป็นการส่วนตัว ซึ่งหมายถึง การเพิ่มความเกี่ยวข้องของการโฆษณาที่คุณจะได้พบ คุกกี้ไม่ได้เพิ่มจำนวนของการโฆษณาที่คุณเห็น คุกกี้เหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอก ยกเว้นสำหรับคุกกี้ Google, Facebook, Twitter และ Linked cookie ซึ่งสามารถเข้าถึงได้สำหรับพันธมิตรแต่ละบริษัทโดยเฉพาะตามลำดับ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้เหล่านี้ เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลร่วมกับพันธมิตรแต่ละบริษัทสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งผ่านข้อมูลไปยัง Google เหนือจาก EU/EEA แล้ว ยังอาจจะมีพันธมิตรอื่นร่วมด้วย