0. Banner translation

เกี่ยวกับคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อใช้งานฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ จดจำตัวเลือกที่คุณชอบ วิเคราะห์ปริมาณการใช้งานและปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา ปรับเนื้อหาให้เข้ากับส่วนบุคคล การโฆษณาตามเป้าหมายที่ชัดเจน และเพื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชั่นโซเชียลมีเดีย เราแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณกับพันธมิตรที่เราเลือก รวมถึง Google, Facebook, Twitter, และ LinkedIn หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูจาก นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ and our นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถถอดถอนความยินยอมหรือการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่คุณชอบโดยการคลิก เลือกคุกกี้

1. Mail to Global login users

Mail header:

เรากำลังอัปเดตเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดการใช้งาน

Body:

เรียน ผู้ใช้ Grundfos,

เราทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ Grundfos ของเรา และเพื่อทำให้คุณค้นหาทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ง่ายขึ้น เราได้ทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเราให้มากขึ้น และแม้ว่า นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ยังคงเป็นเอกสารทางกฎหมาย เราได้ทำงานอย่างหนัก เพื่อทำให้คุณได้อ่านได้ง่ายขึ้น

โดยใช้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เรายังมีการเตรียม Grundfos ให้มีความเป็นดิจิทัลในอนาคตมากขึ้น เมื่อเราปฏิสัมพันธ์กับคุณผ่านเว็บไซต์ของเรา รวมถึงอีเมล์ แอปพลิเคชั่น และช่องทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สิ่งนี้หมายความว่า เราจะสามารถบริการคุณได้ดีขึ้น และมีเนื้อหา คำแนะนำ และข้อเสนอที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เราต้องการเพิ่มคุณค่าสำหรับคุณในฐานะลูกค้า ในการเพิ่มความโปร่งใส เราต้องทำให้ชัดเจนขึ้นว่า เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับจุดประสงค์ภายในที่ Grundfos เช่น การวิเคราะห์และการปรับปรุงบริการต่างๆ บนดิจิทัลให้กับลูกค้า

ในบางประเทศนั้น ข้อกำหนดเพิ่มเติมอาจจะใช้ผ่านนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ เช่นเดียวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลหลัก ข้อกำหนดเฉพาะภายในประเทศเหล่านี้จะยังคงสามารถใช้ได้และมีการอัปเดตบนเว็บไซต์ของเรา

เรายังได้มีการอัปเดตข้อกำหนดการใช้งาน (Terms of Use) ซึ่งจะถูกใช้เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และโซลูชั่นทางดิจิทัลอื่นๆ ในกรณีที่เรามีข้อกำหนดการใช้โดยเฉพาะสำหรับแต่ละโซลูชั่น ในตอนนี้เราได้รวบรวมข้อกำหนดดังกล่าวให้กลายเป็นเอกสารฉบับเดียว – เพื่อให้ง่ายในการค้นหาเว็บไซต์ของเรา และมีการอัปเดตอยู่เสมอ ในตอนนี้ ข้อกำหนดการใช้จะใช้บังคับกับสถานการณ์เพิ่มเติมบางอย่าง เช่น การใช้ซิมการ์ดที่ให้ไว้โดย Grundfos สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

เราต้องการที่จะเน้นว่า การอัปเดตนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ที่คุณได้ลงนามไว้กับทาง Grundfos – การลงทะเบียนหรือบริการของคุณจะยังคงดำเนินการเหมือนกับก่อนหน้านี้ และการอัปเดตไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายงาน การแจ้งเตือน หรือการใช้โซลูชั่นอื่นๆ ของเรา

ขอบคุณสำหรับการอ่าน และขอบคุณสำหรับการใช้งานโซลูชั่นดิจิทัลของ Grundfos

ทีม Grundfos ของคุณ

2. Short prompt for Global Login users (display on login if possible)

โปรดทราบว่า เราได้อัปเดตข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราแล้ว

3. Short message to be added to already planned marketing emails

เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา นับจากนี้เป็นต้นไป คุณจะพบทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในตำแหน่งที่ค้นหาได้ง่ายแห่งเดียวบนเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติม

4. Mail to marketing recipients who did not see any of the above

Mail header:

เรากำลังอัปเดตนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

Body:

เรียน  [Name],

เราทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ Grundfos ของเรา และเพื่อทำให้คุณค้นหาทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ง่ายขึ้น เราได้ทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเราให้มากขึ้น และแม้ว่า นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลยังคงเป็นเอกสารทางกฎหมาย เราได้ทำงานอย่างหนัก เพื่อทำให้คุณได้อ่านได้ง่ายขึ้น

โดยใช้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เรายังมีการเตรียม Grundfos ให้มีความเป็นดิจิทัลในอนาคตมากขึ้น เมื่อเราปฏิสัมพันธ์กับคุณผ่านเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงอีเมล์ แอปพลิเคชั่น และช่องทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สิ่งนี้หมายความว่า เราจะสามารถบริการคุณได้ดีขึ้น และมีเนื้อหา คำแนะนำ และข้อเสนอที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เราต้องการเพิ่มคุณค่าสำหรับคุณในฐานะลูกค้า ในการเพิ่มความโปร่งใส เราต้องทำให้ชัดเจนขึ้นว่า เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับจุดประสงค์ภายในที่ Grundfos เช่น การวิเคราะห์และการปรับปรุงปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

ในบางประเทศนั้น ข้อกำหนดเพิ่มเติมอาจจะใช้ผ่านนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ เช่นเดียวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลหลัก ข้อกำหนดเฉพาะภายในประเทศเหล่านี้จะยังคงสามารถใช้ได้และมีการอัปเดตบนเว็บไซต์ของเรา

โดยปกติแล้ว คุณสามารถเลือก[LINK: ยกเลิกรับข่าวสาร] ได้ หากคุณไม่ต้องการที่จะรับข้อมูลข่าวสารการอัปเดตจากเรา และคุณยังสามารถ [LINK: อัปเดตตัวเลือกที่คุณชอบ update your preferences] ได้ตลอดเวลา

ขอบคุณสำหรับการอ่าน

ทีมงาน Grundfos