ประกาศด้านความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับฟุตวาล์วที่อัตราการสูบจ่ายไม่เกิน 60 ลิตร/ชม. (ขนาดเล็ก)

การเปลี่ยนฟุตวาล์ว PE และ PVDF ทั้งหมดที่ใช้ร่วมกับสารเคมีออกซิไดซ์


ประกาศด้านความปลอดภัยฉบับนี้เป็นการแจ้งให้คุณทราบถึงความเสี่ยงของความเข้ากันไม่ได้ในทางเคมีเมื่อใช้ฟุตวาล์ว (Foot Valve) ของ Grundfos สำหรับปั๊มสูบจ่ายสารเคมีที่อัตราการสูบจ่ายไม่เกิน 60 ลิตร/ชม. (มีหรือไม่มีเซนเซอร์ตรวจวัดระดับ) กับสารเคมีออกซิไดซ์ (Oxidizing Chemicals) เช่น กรดเปอร์อะซิติก (Peracetic Acid - PAA) และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxides - H2O2)

เนื่องจากผลกระทบในเชิงกลไกหรือเชิงกายภาพ การสลายตัวทางเคมีหรือความเข้ากันไม่ได้ของสารเคมี จึงมีความเป็นไปได้ที่ตุ้มถ่วงน้ำหนักของฟุตวาล์วอาจสึกหรอเมื่อเวลาผ่านไป เหล็กกล้าคาร์บอนที่อยู่ด้านในของฟุตวาล์วมีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีออกซิไดซ์

ซึ่งในกรณีนี้จะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งในท้ายที่สุดก็อาจทำให้การเกิดการรั่วไหลของคอนเทนเนอร์สูบจ่ายหรือทำให้สารเคมีสาดกระเซ็นได้ ซึ่งระดับหรือประเภทของอันตรายนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของสารเคมีที่มีการสูบจ่าย


Grundfos ขอแจ้งให้ทราบและแนะนำดังนี้

เมื่อใช้ฟุตวาล์วร่วมกับสารเคมีออกซิไดซ์ เช่น สารผสมกรดเปอร์อะซิติก (Peracetic Acid - PAA) และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxides - H2O2) จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

·          ตุ้มถ่วงน้ำหนักที่ทำจากวัสดุ carbon black และ PE/PVDF ทั้งหมดควรได้รับการเปลี่ยนเป็นตุ้มถ่วงน้ำหนักวัสดุเซรามิกและตัวกรองใหม่

·          ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสมอเมื่อทำการสลับถังบรรจุสารเคมี (ฉากป้องกันการกระเซ็นหรือแว่นครอบตาและสวมถุงมือแบบแขนยาว)

·          ให้ติดตั้งช่องระบายอากาศให้กับถังบรรจุสารเคมีเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงแรงดันที่จะเกิดขึ้นในถัง

·          ทำการตรวจสอบฟุตวาล์วในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถัง

·          ปฏิบัติตามคำแนะนำใน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (M-SDS) ของสารเคมีที่คุณทำการสูบจ่าย ติดต่อผู้จัดจำหน่ายสารเคมีของคุณเพื่อขอรับคำแนะนำเพิ่มเติม

ซลูชัน 

Grundfos ได้จัดทำชุดสำหรับการเปลี่ยนทดแทน 2 อย่างซึ่งรวมถึงตุ้มน้ำหนักวัสดุเซรามิกและตัวกรองเพื่อเปลี่ยนตุ้มน้ำหนักที่ใช้งานอยู่จริง โดยชุดสำหรับเปลี่ยนทดแทนนี้เหมาะสำหรับทั้งฟุตวาล์วที่มาพร้อมกับสวิตช์ตรวจวัดระดับและที่ไม่มีสวิตช์ 

·    รุ่น PE: PN 92700245 

·    รุ่น PVDF: PN 92700239 

ชุดสำหรับเปลี่ยนทดแทนเหล่านี้สามารถสั่งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่บริษัทผู้จัดจำหน่าย Grundfos ในพื้นที่ของคุณ

 

ในฐานะลูกค้า Grundfos ขอแนะนำให้คุณปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

1.      ติดต่อผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณหรือติดต่อ Grundfos เพื่อทำการสั่งชุดสำหรับเปลี่ยนทดแทนตามความจำเป็น

2.      คอยสังเกตฟุตวาล์วใด ๆ ที่ใช้ร่วมกับสารเคมีออกซิไดซ์อย่างถี่ถ้วนและหยุดใช้งานในทันทีในกรณีที่สังเกตพบปฏิกิริยาทางเคมี (เช่น การเกิดฟอง)


เราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัย ความรับผิดชอบ และความน่าเชื่อถือ คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุด 

ฟุตวาล์วของ Grundfos ประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้: ข้อต่อสายสำหรับท่ออ่อน วาล์วกันน้ำไหลย้อนกลับ ตัวกรอง และตุ้มน้ำหนักวัสดุ steel black carbon และมีเซนเซอร์ตรวจวัดระดับให้เลือก 2 แบบคือ แบบสายสัญญาณและฝาพลาสติกเพื่อส่งผ่านท่ออ่อน มีวัสดุ 2 แบบที่แตกต่างกัน: PE และ PVDF

ฟุตวาล์วนั้นจัดจำหน่ายแบบแยกต่างหาก รวมอยู่ในชุด หรือมาพร้อมกับปั๊มสูบจ่ายสารเคมี