01-06-2015


คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญเกี่ยวกับปั๊มน้ำ Grundfos Conlift


Grundfos ได้ออกคำเตือนเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับปั๊มน้ำ CONLIFT รุ่นก่อนหน้านี้ที่ผลิตในหรือก่อนสัปดาห์ที่ 47 ปี 2007 ปั๊มน้ำที่ผลิตในระยะเวลาดังกล่าวอาจจะมีความเสี่ยงเกิดไฟไหม้ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง

Grundfos ได้ออกคำเตือนเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับปั๊มน้ำ CONLIFT รุ่นก่อนหน้านี้ที่ผลิตในหรือก่อนสัปดาห์ที่ 47 ปี 2007 ปั๊มน้ำที่ผลิตในระยะเวลาดังกล่าวอาจจะมีความเสี่ยงเกิดไฟไหม้ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับเรา นี่คือเหตุผลว่าทำไม Grundfos จึงออกคำเตือนเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวข้องกับซีรีย์ปั๊มน้ำที่กำจัดคอนเดนเสทขนาดกะทัดรัดที่ใช้ในระบบติดตั้งต่างๆ

CONLIFT เป็นซีรีย์ปั๊มน้ำที่กำจัดคอนเดนเสทขนาดกะทัดรัดที่ติดตั้งในอาคารพาณิชย์และบ้านพัก ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกใช้เมื่อคอนเดนเสทไม่สามารถระบายออกได้โดยธรรมชาติ หรือเมื่อแหล่งกำเนิดคอนเดนเสทตั้งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำเสีย การใช้งานทั่วไปคือ การกำจัดคอนเดนเสทจากหม้อไอน้ำควบแน่น ปล่องไฟ เครื่องปรับอากาศ เครื่องไล่ความชื้น และตู้เย็น

โดยอ้างอิงจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรา Grundfso มีข้อสรุปว่า ภายใต้เงื่อนไขทางเทคนิค ประกอบด้วยการใช้ฟิวส์ตามบ้านเรือนสูงกว่า 10A มอเตอร์ของปั๊มน้ำ CONLIFT ที่ผลิตจนถึงสัปดาห์ที่ 47/2007 (รวมสัปดาห์นี้ด้วย) อาจจะเกิดความร้อนสูงเกินไป ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ปั๊มลุกติดไฟได้

ปั๊มน้ำ CONLIFT ทั้งหมดที่ผลิตในสัปดาห์หรือหลังสัปดาห์ที่ 48/2007 ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ เนื่องจากการออกแบบมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้อย่างชัดเจน

Grundfos ร้องขอลูกค้าผู้ใช้งานจริงว่า พวกเขาจำเป็นต้องตรวจสอบว่าพวกเขามีปั๊มน้ำ CONLIFT ที่ได้รับผลกระทบ และให้ติดต่อผู้ติดตั้งของพวกเขาในทันที สำหรับการเปลี่ยนทดแทนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากปั๊มน้ำอยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ

ลูกค้าผู้ใช้งานจริงที่มีคำถามอาจจะติดต่อตัวแทนจำหน่าย Grundfos ใกล้บ้านหรือผู้ติดตั้ง

การดำเนินการเชิงแก้ไข
1) Grundfos จะเปลี่ยนปั๊มน้ำ CONLIFT ที่ผลิตขึ้นจนถึงสัปดาห์ 47/2007 (รวมสัปดาห์นี้ด้วย) เป็นปั๊มน้ำ CONLIFT ตัวใหม่ ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้จริง และทาง Grundfos จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

2) ดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ แต่ก็ไม่สามารถตัดออกไปได้ ดังนั้น หากผู้ใช้งานจริงต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจนกว่าจะมีการเปลี่ยนทดแทนปั๊มน้ำใหม่ ก็ควรจะปิดการใช้งานปั๊มน้ำไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เช่น หม้อไอน้ำควบแน่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องไล่ความชื้น หรือตู้เย็น ต้องปิดเครื่อง เนื่องจากความเสี่ยงเรื่องการรั่วของน้ำ

3) Grundfos แจ้งไปยังผู้แทนจำหน่าย ผู้ติดตั้ง และผู้ใช้งานจริงว่า ปั๊มน้ำ CONLIFT นับจากระยะเวลาดังกล่าว อาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดไฟไหม้ที่เป็นอันตราย และจำเป็นต้องดำเนินการเชิงแก้ไข

4) Grundfos ยังได้ประกาศคำเตือนเรื่องความปลอดภัยบนเว็บไซต์ Grundfos ที่เกี่ยวข้อง และให้ความช่วยเหลือและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระดับศูนย์กลางและท้องถิ่น

โปรดทราบว่า – คำเตือนนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อปั๊มน้ำรุ่น CONLIFT1(LS), CONLIFT1, CONLIFT2 or CONLIFT2 pH+

เราต้องขออภัยอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น แต่เรื่องความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับ Grundfos

ผลิตภัณฑ์ CONLIFT ที่ได้รับผลกระทบจะมีปั๊มน้ำที่แสดงให้เห็นในภาพ