ระบบเพิ่มแรงดันที่ดีขึ้น

 

บทความ: แรงดันน้ำไม่เพียงพอหรือมีเสียงดังจากระบบเพิ่มแรงดัน

ลดระดับเสียง 6 dB(A): การคำนวณโดย Patrick Glibert, Lead Sound & Vibration Engineer, Grundfos Sound Lab Denmark

ระดับเสียงการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน : https://www.nonoise.org/library/household/index.htm

บทความ: การเลือก การกำหนดขนาด หรือการติดตั้งที่ซับซ้อน

สมมติฐาน

อาจจะมีการเสียเวลาเพิ่มอีก 4 ชั่วโมงหากต้องมีการแก้ปัญหาในการติดตั้งของช่างติดตั้งจากการขับรถไปมาเพื่อหาส่วนประกอบอุปกรณ์ที่ถูกต้องเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์