แหล่งที่มา

1 - หากแรงดันน้ำต่ำเกินไป อาจต้องใช้เวลา 30 นาที ในการเติมน้ำในอ่างอาบน้ำทั่วไป แทนที่จะใช้เวลา 10 นาที – โดยใช้ปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำที่เหมาะสม

ที่ระดับแรงดัน 3 บาร์ที่ก๊อกน้ำ เราเติมน้ำในอ่างอาบน้ำขนาด 300 ลิตรในเวลา 10 นาที ซึ่งหมายความว่า อัตรการไหลคือ 1,800 ลิตร/ชม. ค่าสัมประสิทธิ์ Kv (ลิตร/ชม. ที่ 1 บาร์) ของก๊อกน้ำคือ 1,040 ลิตร/ชม. (1,040 ลิตร/ชม. =1,800 ลิตร/ชม. / รากที่สอง(3 บาร์/ 1 บาร์))

หากแรงดันที่ก๊อกน้ำลดลงเหลือ 0.3 บาร์ เราจะมีปริมาณน้ำ 570 ลิตร/ชม. ซึ่งหมายความว่าจะใช้เวลามากกว่า 30 นาทีในการเติมน้ำในอ่างอาบน้ำ (570 ลิตร/ชม. = 1,040 ลิตร/ชม. * รากที่สอง(0.3 บาร์/ 1 บาร์))

แหล่งที่มา:

การคำนวณภายในของ Grundfos DBS โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มแรงดันน้ำ

2 - การรอน้ำร้อนอาจส่งผลให้ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 คน สูญเสียน้ำ 16,000 ลิตรต่อปี ซึ่งเพียงพอสำหรับการเติมอ่างอาบน้ำ 66 อ่าง

แหล่งที่มา:

https://www.grundfos.com/legal/sources/domestic-building-services

3 - ภายในหนึ่งปีของการติดตั้งปั๊มหมุนเวียน GRUNDFOS COMFORT PM ครัวเรือนทั่วไปสามารถประหยัดน้ำได้ประมาณ 16,000 ลิตร – ซึ่งเพียงพอสำหรับการเติมอ่างอาบน้ำ 66 อ่าง

แหล่งที่มา:

https://www.grundfos.com/legal/sources/domestic-building-services

4 - โดยเฉลี่ยแล้ว คนเราจะใช้เวลา 20 วินาที 5 ครั้งต่อวัน เพื่อรอให้น้ำจากก๊อกน้ำร้อนขึ้น นั่นคือ ปริมาณน้ำมากถึง 10 ลิตรที่ระบายทิ้งในแต่ละวัน

แหล่งที่มา:

คนหนึ่งคนใช้เวลารอเพื่อให้น้ำร้อนที่ก๊อกน้ำในแต่ละวันประมาณ 5 ครั้ง

https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf 

5 - โดยเฉลี่ยแล้วครัวเรือนที่มีคนอยู่ 3 คน อาจจะใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นถึง 16,000 ลิตรต่อปี

แหล่งที่มา:

https://www.grundfos.com/legal/sources/domestic-building-services

6 - เจ้าของบ้านสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 40% ของการใช้พลังงาน (ใช้สำหรับเพิ่มแรงดันน้ำ) โดยเลือกปั๊มเพิ่มแรงดันที่ดีที่สุดแทนปั๊มน้ำแบบเดิม

ที่มา: ผู้เชี่ยวชาญระบบปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำระดับโลกของกรุนด์ฟอส

7 - ระบบทำความร้อนที่ไม่ได้ปรับสมดุลอย่างถูกต้องมีมากถึง 82% เมื่อเทียบจากระบบทำความร้อนทั้งหมดในเยอรมนี

แหล่งที่มา:

CO2Online, 2017 https://www.co2online.de/service/news/beitrag/heizspiegel-2017-14875/

8 - การทำน้ำร้อนและการทำความร้อนให้พื้นที่ภายในบ้านคิดเป็น 77.9%* ของการใช้พลังงานทั้งหมดของคุณ

แหล่งที่มา:

EC Europa https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_consumption_in_household