เราขอแนะนำ SQFlex Large ที่ครอบคลุมกว้างขึ้น - 3 โมเดลใหม่ให้เลือก

เหมาะสำหรับ:

  • การชลประทาน
  • การประปาชุมชน
  • ระบบน้ำสำหรับปศุสัตว์
  • โซลูชั่นเสริมแรงดันและจัดสรรน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์คุ้มทุนได้ในเวลาไม่เกิน 3 ปี

เมื่อเปรียบเทียบกับปั๊มสูบน้ำบ่อซึ่งใช้พลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล  ระบบปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ของกรุนด์ฟอสสามารถคุ้มทุนได้ในเวลาไม่เกิน 3 ปี

ไม่ต้องรีรออีกต่อไป  เริ่มฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งแห้งแล้งมาหลายปีของคุณด้วยโซลูชั่นปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของกรุนด์ฟอส

พลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดกว่าเครื่องกำเนิดไฟเครื่องยนต์ดีเซลสูงสุดถึง 4 เท่า

โซลูชั่นปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของกรุนด์ฟอสประหยัดกว่าระบบที่ใช้พลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟเครื่องยนต์ดีเซลสูงสุดถึง 4 เท่าใน 10 ปีแรกขึ้นไป

ดังนั้น  สำหรับระบบน้ำเพื่อการปศุสัตว์แบบ Off-grid ของคุณ  ลืมระบบที่ใช้พลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟเครื่องยนต์ดีเซลได้เลย   และคิดถึงระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของกรุนด์ฟอสเท่านั้น

 

ดูวิธีการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของเราด้านล่าง

 

สถานที่ตั้ง: จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

ปีค.ศ.: 2020

การใช้งาน: การถ่ายโอนน้ำจากแหล่งขุดไปยังถังเก็บน้ำ
น้ำถูกใช้เพื่อการชลประทานและการเพาะปลูกสำ
หรับหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงในแม่ตาน
(ประชากรประมาณ 1,000 คน)

 

ผลิตภัณฑ์กรุนด์ฟอสที่ติดตั้ง:
  • 4 เครื่อง x 30kW RSI + Sinewave filter
  • 4 เครื่อง x CR 32-14

 

สถานที่ตั้ง: จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย

ปีค.ศ.: 2019

การใช้งาน: การจัดสรรและจ่ายน้ำ ใช้ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในการถ่ายโอนน้ำดื่มไปยังถังเก็บน้ำ

ผลิตภัณฑ์กรุนด์ฟอสที่ติดตั้ง:

  • 45 เครื่อง x SQF 8A-5
  • 45 เครื่อง x CU 200

'พาร์ทเนอร์: INTER WATER TREATMENT CO.,LTD.

 

สถานที่ตั้ง: ประเทศไทย

ปีค.ศ.: 2020

การใช้งาน: โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร/ชลประทาน  โครงการได้ให้ประโยชน์กว่า 2,000 ครัวเรือนบนพื้นที่จัดสรรชลประทานรวมถึง 25 ล้านตารางเมตร

ผลิตภัณฑ์กรุนด์ฟอสที่ติดตั้ง:

  • 91 เครื่อง x SP 7-17
  • 91 เครื่อง x 2.2kW RSI + Sinewave filter

'พาร์ทเนอร์: MINSEN MACHINERY CO.,LTD.

โบรชัวร์โซลูชั่นปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

กรุนด์ฟอสขอเสนอโซลูชั่นปั๊มน้ำพลังงานทดแทนทั้งแบบปั๊มจุ่มและติดตั้งบนพื้นดิน  สำหรับการใช้งานในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ห่างไกล  รวมถึงการใช้เพื่อระบบน้ำสำหรับปศุสัตว์  ระบบชลประทาน  อีกทั้ง ระบบจัดสรรน้ำและถ่ายโอนน้ำสำหรับการเกษตร