Referans Örneği

Suyun yeniden kullanılması atık suyu yüzey işlem tesislerinde kaynağa dönüştürür

“Suyu, şehirdeki herkes gibi yeraltından alıyoruz. Yeni su almak yerine bunu geri dönüştürerek toplum için su tasarrufu sağlıyoruz. ”

Anders Lund Hansen, Danimarka Grundfos Kıdemli Üretim Direktörü.

Durum

Grundfos’un Danimarka Bjerringbro’daki gittikçe büyüyen fabrikasının bir köşesinde nerdeyse sihirli bir şeyler oluyor.

Forklift ve palet karmaşasının ortasında, işçiler raflara parlak metal parçalar asıyor. Daha sonra; asılı pompa tabanları, motor yatakları, flanşlar ve diğer bileşenler onları yüzey işleme ve durulama için bir kimyasal veya su banyosuna batıran koca bir makineye taşınır. Bileşenleri elektrostatik olarak bir boya tabakasıyla kaplayan bir banyoya doğru ilerler. Buna katodik elektrodepozisyon (CED) veya kataforez denir. Bu işlem parçaları pastan korur ve onlara güzel bir parlaklık sağlar. Oradan bir sıcak hava kurutucusuna gider, sonra da sistemden çıkarak fabrikaya dönerler. Sonrasında işçiler onları asılı oldukları kancalardan çıkartıp fabrikanın diğer kısımlarına nakledilmeleri için paletlere yüklerler.

Su banyoları yılda neredeye 8 milyon bileşeni yıkayabilmek için 5,000 metre küpe yakın su kullanır. “Bjerringbro fabrikamızda en çok suyu bu süreç tüketiyor” diyor Danimarka’daki Kıdemli Üretim direktörü Anders Lund Hansen.

“CED süreci çevreyi etkiliyor ve bu bizi büyük oranda ilgilendiren bir durum. Grundfos’un gündeminde su kullanımını 2025 yılına kadar %50 azaltma hedefi var.”

"Grundfos, Danimarka’da 8,000 kişilik bir kasaba olan Bjerringbro’da kurulu. Suyu kasabadaki diğer herkes gibi biz de yer altından alıyoruz. Bay ve Bayan Bjerringbro’nun evde banyo yapmak ya da su içmek için kullandıkları su ile aynı kaynağı kullanıyoruz. Yeni su kullanmaktansa bu CED suyunu dönüştürmeyi başarabilirsek toplum için, burada yaşayan insanlar için su tasarrufu sağlamış olacağız.”

Yeni pres döküm bileşenleri yakında Grundfos CED yüzey işlem sistemine katılacak.

Çözüm

Daha önce Grundfos kirli CED proses suyunu tesis içindeki bir ön arıtma merkezine göndermişti. Su burada, şehrin kendi belediye atık su arıtma tesisine gitmeden önce temel bir filtreleme işleminden ve ön arıtımdan geçti. 

Grundfos’un CED durulama suyu için bir atık su arıtma ve geri dönüşüm sistemi kurma potansiyelini gördüğü yer işte tam burası.

“Ürünler, çevre sorunları, kimya ve üretim süreçleri hakkında bilgili, uzman bir ekip oluşturduk” diyor Anders. “Birlikte bunu inşa ettiler ve su ve atık su arıtımındaki en yeni teknolojiyi mümkün kıldılar.” 

CED atık su arıtımı temelde suyu üç filtreleme sistemine aktaran sonrasında ise Grundfos BM ters osmoz ünitesine gönderen bir sistemdir. Sonunda, arıtılmış olan su fabrikadaki CED tanklarına geri döner.

Raflar dolusu yeni pres döküm bileşeni, Bjerrinbro’daki Grundfos fabrikasının CED yüzey işlem sistemi havuzunda yıkanıyor.

Kapalı Su Devresi

Tesis, yılda 5,000 metre küp suyu işler –  Danimarka’da 100 evde kullanılan su miktarı ya da iki olimpik havuzu doldurabilecek kadar. Proses suyun %80'i arıtma banyolarına geri dönüştürülür, kalan %20'si ise ya katı maddedir ya da filtreleri yıkamak için kullanılır. Bu kapalı su devriyesi, ilk yılda yarım kapasite çalıştı, yani sonunda 10,000 metre küp suyu işleyebilecek.

Anders Lund Hansen bu sistemi inşa etmelerinin ardındaki sebebin ekonomik olmadığını söylüyor. “Mesele iyi bir iş fırsatı yakalamak değildi.” Diyor. “Amacımız bu değildi. Amacımız sürdürülebilirlikti, su tüketimini azaltabilme arzusu.”

Neler yapılabileceğini ve küçük ya da orta ölçekli bir üretim biriminde bile farklılık yaratılabileceğini göstermek için Bjerringbro fabrikamızda suyu geri dönüştürmeyi tercih ediyoruz.”

Karen Touborg, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Grubu Kıdemli Yöneticisi

“Bu, Grundfos’ta ürünlerimizin sürdürülebilirliğe nasıl katkıda bulunabileceğini anlamamıza da yardımcı oldu. Buna küçük bir laboratuvar diyebilirsiniz. Ürünlerimizden birçok şey öğrenebildiğimiz bir araştırma merkezi. Su ve enerji meselelerine nasıl daha fazla katkı sağlayabilirler?”

Bu sistem Grundfos CED yüzey işlem uygulamasından çıkan atık suyu bir dizi filtre ve ters ozmoz işlemi ile arıtır. Sonra da temizlenmiş bu suyu, yeniden kullanılabilmesi için CED ünitesine gönderir.

Bir kaynak olarak Atık Su

Şirketin Çevre, Sağlık ve Güvenlik Grubu Kıdemli Yöneticisi Karen Touborg, Grundfos’un diğer endüstrilere oranla daha az su tükettiğini söylüyor. “Ama tabi ki diğer tüm endüstriyel tesisler gibi Grundfos’un faaliyetleri de doğada bir iz bırakıyor. Neler yapılabileceğini ve küçük ya da orta ölçekli bir üretim biriminde bile farklılık yaratılabileceğini göstermek için Bjerringbro fabrikamızda suyu geri dönüştürmeyi tercih ediyoruz.”

Karen Touberg, bu projenin su gibi kaynakları daha dikkatli kullanmamızı gerektiren günümüz çevresel sorunlarıyla ilgilenmekte büyük resmin bir parçası olduğunu da ekliyor. “Kullanılmış suyu atık su olarak görmüyoruz. İşlendiğinde yeniden kullanılabilecek ve üretime katkı sağlayabilecek bir kaynak olarak görüyoruz.”

“Çünkü bizim için atık diye bir şey yok, sadece kaynak var.”