SCALA1 hidrofor sisteminin alarm ayarlarını öğrenme

İşletim panelindeki üç alarm simgesine ve pompanın alarm ayarlarına daha yakından bakalım.

Grundfos SCALA1, hepsibir arada hidrofor sistemidir.Bu modülde,işletim panelindekiüç LED alarm simgesineyakından bakacağız.

Bu alarmlar, kuru çalışma veyasu kesintisi olup olmadığını,maksimum çalışma süresininaşılıp aşılmadığını veyasistemde kaçak olupolmadığını gösterir.

Bu alarmlar,pompadabir hasar olduğuanlamına gelmeyebilir.Sadece kullanıcıya,sistemde ele alınmasıgereken birsorun olabileceğinigösterir.

Örneğin kuru çalışmaalarmı yanıp sönüyorsabu, pompanın su basamadığıanlamına gelmeyebilir.Su almadığıanlamına gelebilir.Söz konusu üç alarmayakından bakalım.SCALA1, kuru çalışmadurumunda pompayıotomatik olarak durdurankuru çalışma koruması sağlar.

Ancak özellik, normalçalışma aşamasına göreilk emiş aşamasındafarklı çalışır.SCALA1, gücebağlandıktan sonrabeş dakika içinde basınçve debi algılamazsaalarm etkinleştirilir.

Fakat normalçalışma sırasında,basınç veya debiolmadığı algılandıktan40 saniye sonrabu alarm etkinleştirilir.Sırada maksimumçalışma zamanı işlevi var.Bunu, GO Remote'ta pompakurulumu sırasında ayarlayabilirveya daha sonraki biraşamada etkinleştirebilirsiniz.

Maksimum çalışma süresiişlevini 30 dakikaya ayarlarsanızpompa, 30 dakika sürekliçalışmanın ardından dururve işletim panelinde, maksimumçalışma süresi alarmı görülür.Ayrıca bu alarm, sistemdebüyük bir kaçakdurumunda pompanınçalışmasını önler.Örneğin kaçak, boru hasarındankaynaklanıyor olabilir.

Son olarakkaçak tespiti var.Sistemde çok küçükbir kaçak olursaSCALA1, periyodik olarakçalışıp durma moduna geçer.

Ama bu çok uzun süre devam edersedöngüyle sonuçlanacaktır.Neyse ki SCALA1’indevreye girip çıkmayı önlemefonksiyonunu, GO Remote’tanayarlayabilirsiniz.Bu özelliği etkinleştirdiğinizde,sabit bir düzenle devreye giripçıkma durumunda pompatamamen durdurulurve işletim panelindesimge görülür.

Devreye girip çıkmayı önlemefonksiyonu devre dışıysaişletim panelinde sistemalarmını yine de görürsünüzancak pompa durmaz.

GO Remote'tan sistem alarmlarıylailgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Sorunun kaynağını belirlediktenve çözdükten sonraişletim panelinden “Reset”düğmesine basabilir,GO Remote’tansıfırlama yapabilir veyaGO Remote’tan otomatik sıfırlamaözelliğini etkinleştirebilirsiniz.İşletim panelindegörüntülenen üç alarm;kuru çalışma veyasu kesintisi olup olmadığını,maksimum çalışma süresininaşılıp aşılmadığını veyasistemde kaçak olupolmadığını gösterir.İzlediğiniz için teşekkürler.

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 4
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 20 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Temel