Modüler HVAC sistemleri, bina performansını nasıl arttırır?

Modüler HVAC sistemleri, bina performansını nasıl arttırır?

Bu modülde, HVAC bileşenlerini tasarlarken, seçerken ve boyutlandırırken zorlukları, düşük performanslı veya hatalı teknik şartnameleri nasıl önleyebileceğinize bakacağız. Grundfos modüler çözümünün %50'ye kadar daha az alan gerektirdiğini ve binanın kiralanabilir metrekaresini en üst düzeye çıkaracağını öğreneceksiniz.

Yeni inşaat projelerinin %76’sının bütçeyi %25 aştığını ve %60’ının en az %10 geciktiğini biliyor muydunuz?

Malezya’daki bir üniversite, inşaat projelerinin gecikme süresi büyüklüğünü ve maliyet performansını belirlemek istediğinde bu moral bozucu bir sonuca ulaştı. Gerçekte yeni inşaat projelerinin %92’si süreyi ve bütçeyi aşıyor.

Maalesef inşaat sektörü global olarak gecikmelere ve bütçeyi aşmaya neden olan düşük performansla karşı karşıya. Bunlar, herhangi bir projenin başarısı için temel faktörlerdir.

Bu modülde şu sorunları nasıl önleyebileceğimize bakacağız:

- HVAC bileşenlerini tasarlarken, seçerken ve boyutlandırırken yaşanan zorluklar ve

- Düşük performanslı veya hatalı şartnameler.

HVAC sistemlerinin tasarım sürecinin basit ve kolay olması, kullanılan sistemin iyi işlemesi için önemli bir faktördür. Ancak detaylı şemalar, çizimler ve şartnameler hazırlamaktan sorumlu tasarımcılar genellikle zaman sorunu yaşamaktadır.

Bu nedenle süreç, hatalı ihale materyallerinin veya tasarımlarının, müşterinin beklentilerini karşılamamasına neden olabilir.

Bu sorunlar, bileşenlerin planlanması, tasarımı, boyutlandırılması ve seçiminde, şartnamenin hazırlanmasında ve HVAC projesinin ihaleye çıkarılmasında çalışan herkesi etkiler.

Öncelikle bu sorunlarla mücadelede önemli olduğunu belirlediğimiz zorluklardan biri olan, kurulum alanının sınırlı olmasını ele alalım.

Genellikle teknik donanım, küçük teknik tesis odalarına kurulur ve bu da servis ve bakım için işletme maliyetlerini arttırarak sahada servisi zorlaştırır. Öte yandan teknik ekipman için çok fazla alan kullanılırsa bu da binanın alan performansını düşürür. Tesis odaları için kullanılan alan, kiracılara fatura edilebilir alanı azaltır.

Ancak yatırımcıların bina performansı konusundaki yüksek beklentileri ve teknik şartname gereksinimleri hazır HVAC çözümleri ile daha kolay karşılanabilir.

Grundfos Modüler HVAC sistemleri, HVAC sisteminizin performansını ve verimliliğini arttırır. Teknik bir avantaj elde edersiniz ve:

- HVAC sisteminin alanını azaltarak kiralanabilir metrekare için maksimum karlılık sağlarsınız;

- HVAC sisteminin performansını arttırırsınız çünkü Grundfos modüler fabrikadan önceden monte edilmiş, test edilmiş ve devreye alınmış olarak gelir;

- Ayrı bileşenleri seçme ve boyutlandırmaya daha az zaman harcarsınız;

- Tam kapsamlı hizmet sağlayıcı ve irtibat noktası olarak Grundfos ile karmaşıklığı azaltırsınız ve

- Fabrikada test edilmiş bileşenlerle kalite ve performans kanıtı sağlarsınız.

Aslında hazır ve modül yapıda sistemler çevreci bina yaklaşımları olarak görülmektedir ve fabrika üretiminde malzeme kullanım oranı daha iyidir.

Modüler bir çözüm kullanarak, HVAC sisteminin performansını optimize edebilir, bina verimini arttırabilir ve önemli tasarruflar sağlayabilirsiniz:

- %50'ye varan daha az alan gerekir ve kiralanabilir metrekare maksimuma çıkar ve 

- HVAC modüllerinin fabrikada üretimi, sahada inşa etmekten çok daha verimli olduğundan malzeme atığı %2 ila %3’e iner.

HVAC sistemlerinin bina performansını nasıl arttırabileceği ile ilgili bu modülünün sonuna geldik.