Bölgesel enerji sistemlerinde pompaların rolü

Perde arkasına gidin ve pompaların neden bölgesel enerjinin kalbi olduğunu öğrenin.

%10’unu bir fitreden Akış filtresi pompaları, Akış filtresi pompası: alt istasyonlardan bireysel tüketicilere
Ana pompa: Ara ısı pompaları hızlı başlatma sağlar

Ara ısı pompası:
Baca gazı ekonomizeri:Baca gazı ekonomizerini kullanmak, Baca gazı sıcaklığı, Baca gazını soğutarak yakıt maliyetini %15'e kadar azaltır.

Dağıtım pompası: Evlere enerjiyi dağıtır. baca gazının kontrolünü sağlar. başarısına katkı sağlar.

Başlangıç olarak, bir dizi

Belirttiğimiz CHP enerji

Bir dizi pompanın enerjiyi,

Birlikte bu pompalar, bölgesel biyokütle, güneş enerjisi ve bölgesel enerji sisteminin bölgesel enerji sisteminin bölgesel enerji sistemlerinin kalbidir.

Bölgesel enerji, enerjinin etkin bölgesel enerjinin niçin geleceğin

Bölgesel Isıtmanın sıcaklığını borulara giren kalıntılar ve

Böylece emilen enerji

Bu aşamada, merkezi santralden

Bu bölümde, kojenerasyon

Bu devreler, farklı tüketicilerin

Bu işlem, konutlara ve

Bu örnekte, kojenerasyon (CHP)

Bu santrallerdeki ana pompalar, Bu şekilde pompalar, Bu şekilde sistem, önce bu sorunları önleyerek, Bu süreçte her adımda, Bu, sistem basıncını da azaltabilir.

Bu, yoğuşma riskini azaltır ve 

Bunu garanti altına almak için su

Buradan bölgesel enerji; büyük miktarda suyu dağıtılmaya hazırdır.

Dağıtım pompaları, suyu dağıtım sistemine transfer etmektir. diğer maddeler gibi kirleri doğru şekilde uygulanırsa en dönüştürdüğünü adım adım açıklayacağız. edildikten sonra, iç mekan ekonomizer takılması, kazanın en enerji verimli ve güvenilir

En kötü durumda yoğuşma pasa neden endüstriyel binalara doğru enerji çözümü olduğunu enerji çözümü olmasını sağlar. enerji sistemi ortaya çıkarırken, enerji verimli ve düşük maliyetli Enerji, A’dan Z’ye enerjinin en sürdürülebilir, enerjinin nasıl üretildiği ev sıcaklığı ayarlanabilir. eve ulaştı. faydalarına son bir defa göz atalım: faydalı şekilde kullanılır. Filtre, genellikle kontrol hangi tür enerji her bir pompanın

Her bir pompanın özelliklerine ve Her şey merkezi santralde başlar.

Hızlı başlatma ve kazanın optimum korunmasını sağlar. hızlı bir şekilde için kritik öneme sahiptir. işleyişi temelde aynıdır. itibaren izlediğimiz su ısıtılmış veya soğutulmuş suya nasıl kalitesinin belirli standartlara Karıştırma devrelerinin 

Kazan şönt pompaları, kazanda Kazan şönt pompası  Kazan şönt pompası: kazandan sabit su debisi sağlar. kazanın genel verimini kazanın üstü ve altı arasındaki Kazanla baca arasına bir kazanlar için çok önemlidir.

Kirleri temizlemek, sistem kontrol etmek için evlere kullanıldığı bir çözümdür ve kullanmak amacıyla kurulması da önemlidir. makinede, yani bölgesel enerji maliyetleri %15’e kadar azaltabilir. nasıl taşınır? net bir şekilde ortaya koyar. noktamız olarak kullanacağız. olarak da bilinir) başlangıç olarak sistem ömrünü kısaltabilir. önemini vurgulayacağız. önemli ölçüde etkileyebilir.

Peki gerçekte nasıl işliyor? pompa birlikte çalışarak pompalar sistemin daha

Pompalar, bekleme konumundayken de Pompalar, suyun merkezi Pompaların amacı, pompaların mümkün olduğunca radyatörlere sıcak su dolar ve rüzgar enerjisi gibi yakıtlarla üretilir. santralden evlere santrali ile başlayalım. santrali olursa olsun santralinde santralini (CHP enerji santrali şekilde transfer eder. sistem ömrünü Sistemdeki her bir pompa, sistemin performansını korur. sisteminde önemli bir dişlidir. sıcaklığını ve ısıtma suyunu sıcaklık farkının çok sıcaklık taleplerini karşılamak

Su alt istasyonlara transfer Su dağıtılmadan önce, Su sirkülasyonu sağlar ve sürdürülebilir çözüm olabilir. sürdürülebilir enerji kaynaklarını sürekli olarak filtre edilmelidir. Suyu dağıtım santrallerine suyu yeniden ısıtmadan Suyun uzun yolculuğundan dolayı, suyun yeniden sirkülasyonu ile suyun yolculuğunu başlatır. temizlemeye yardımcı olur. toplam debinin yaklaşık transfer eder ve anında transfer eder.

Tüm bu aşamalar, başarılı bir bölgesel uygun olması da önemli. 

Uzak bölgelere ulaşmak için uzak noktalarına da yerleştirilebilir. uzatır. uzun ömürlü olması için sağlam vanalarına yakındır ve ve ağın belirli yerlerindeki ve debiyi kontrol eder. ve güvenilir tasarlanmaları da önemli. ve kazanlar için optimum koruma sağlar. veriminde düşüşleri önleyeceği vurgulansa da yeniden başlatılabilir. yeniden sirküle eder.

Yeniden sirküle edilen sudan kirleri temizler. yoğuşmaya dayanıklı tasarlanmayan yoğuşmayı azaltır. yüksek olmamasını sağlar.

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 3
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 20 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Orta Seviye