FLOWLIMIT, ısıtma sistemi balansını nasıl iyileştirir?

Grundfos akıllı sirkülasyon pompalarında FLOWLIMIT kullanımıyla ilgili bu modülde, debi sınırlama işlevinin, bağlı bölgelerde doğru basıncı ve akışı korumaya nasıl yardımcı olduğunu ve genel sistem balansını nasıl iyileştirdiğini öğreneceksiniz.

Ticari binalardaki ısıtma sistemlerini balanslamak için  Grundfos akıllı sirkülasyon pompalarındaki FLOWLIMIT işlevinin  kullanımıyla ilgili bu ECADEMY modülüne hoş geldiniz.  

Ticari binalarda ısıtma sistemlerinin debi devreye alma işlemi zor olabilir.  

Aslında çoğu sistemde taşma veya açlık sorunu yaşanmasının nedeni,  ısıtma sistemlerini devreye alma işleminin genellikle kötü yapılmasıdır.  

Kötü balanslanmış sistemler ve zonlarda debinin çok fazla veya çok az olması,  binanın enerji tüketiminin tasarlanan enerji tüketimini  aşmasına neden olabilir ve bunun sonucunda  Delta T azalabilir ve son kullanıcı konforu düşebilir.  

Bu yüzden bu işe yüksek öncelik vermeye değer.  

Debi sınırlama işlevine sahip bir akıllı sirkülasyon pompası kullanmak,  ısıtma sistemlerini balanslama sorununu çözer.  

Grundfos FLOWLIMIT, pompaya entegre bir elektronik debi devreye alma  ve sınırlama işlevidir, bağlantılı zonlarda basınç ve  debinin doğru tutulmasına yardımcı olur ve  doğru devreye alınmamış olsa bile genel sistem balansını iyileştirir.  

Kısacası: FLOWLIMIT özelliğine sahip Grundfos pompalarının kurulumu,  pompa kısma vanası ihtiyacını ortadan kaldırır  çünkü pompa, kısma vanası kullanmadan debiyi  yalnızca ihtiyaç duyulan seviyeye ayarlayabilir.  

Sonuç olarak, sistem verimliliği önemli ölçüde artabilir çünkü pompa,  debiyi azaltmak, Delta T’yi yüksek ve dönüş sıcaklıklarını düşük  tutmak için performansını otomatik olarak adapte edebilir.  

Ayrıca akıllı sirkülasyon pompalarımızda,  pompanın parçası olduğu uygulama türüne dayalı  bir gelişmiş devreye alma sihirbazı bulunur.  Akıllı pompalar ve Grundfos GO Remote  hızlı, kolay ve doğru devreye alma için  size adım adım yol gösterir.  

Ticari binalardaki ısıtma sistemlerinde çok iyi bilinen  sorunlardan birine bakalım:  sistem ve zonlarda debi devreye alma.  

FLOWLIMIT etkinleştirildiğinde  maksimum debi, pompa tarafından çok hassas bir şekilde kontrol edilebilir  ve sistem balanslama çok daha kolaylaşır.  

Klasik bir pompanın ve FLOWLIMIT özelliğine sahip akıllı sirkülasyon  pompasının debi eğrilerini karşılaştıran bir grafiğe bakalım.  

Diğer pompalar tam devirde çalışmaya devam ederken,  FLOWLIMIT işlevi, maksimum debi sınırı ayarlamayı mümkün kılar.  

Bu durumda sirkülasyon pompası,  boru çapı ve potansiyel  sürtünme kaybı ne kadar olursa olsun tasarım debisini asla aşmaz.  

Debiyi hesaplamanın zor kısım olmadığını unutmayın.  Asıl zorluk, basınç kaybıdır.  

Klasik bir pompa kullanıldığında sistem karakteristiğinin gerçekte  olduğundan çok daha dik olduğu sonucuna varmak yaygın bir hatadır.  Şimdi daha düz eğriye bir göz atın.  

Gördüğünüz gibi FLOWLIMIT, öncekinden çok daha düşük  bir sistem özelliği sağlar ve bu,  sistem taşması riskini en aza indirir  ve genel enerji tüketimini azaltır.  

Şimdiye kadar, debi limitleri pompa ile doğrudan bağlantısı olmayan  ve debiyi değiştiremeyen pompa kısma vanalarıyla sağlanıyordu.  

FLOWLIMIT sayesinde kısma vanaları ortadan kaldırılabilir,  sistem balanslama çok daha kolaylaşır  ve sistem kullanımı çok daha enerji verimli hale gelir.  

Kısma vanasına ihtiyaç duyulmaması, ilk masrafların azaltılmasını sağlar.  

Son olarak, ticari binalardaki ısıtma sistemlerinde akıllı sirkülasyon  pompalarını kullanmanın başka bir önemli avantajına geçelim.  

Bu sirkülasyon pompaları, pompanın uzaktan ayarlanması, kontrolü ve izlenmesine  imkan tanıyan bir avuç içi kumanda olan Grundfos GO Remote ile uyumludur.  

Balanslamanın faydalarından biri  Grundfos GO Remote’u kullanarak FLOWLIMIT işlevine kolay erişimdir.  

Grundfos GO Remote’u açın.  

Doğru sirkülasyon pompasını seçin.  FLOWLIMIT işlevini etkinleştirin ve FLOWLIMIT'i istediğiniz seviyeye ayarlayın.  

İşte bu kadar! Yeni bir sistemin devreye alınması hiç bu kadar kolay olmamıştı.  Pompanın enerji tüketimi ve çalışmasıyla ilgili raporlar  Grundfos GO Remote ile elektronik olarak oluşturulabilir ve paylaşılabilir.  

Özetleyelim.  Isıtma sistemlerinde debi devreye alma şimdiye kadar zor bir işken,  FLOWLIMIT işlevi, sistem balanslamayı iyileştirir çünkü şunları yapabilirsiniz:  

- Taşma riskini azaltmak için bir maksimum debi limiti belirleyebilirsiniz;  

- Pompa kısma vanası ihtiyacını ortadan kaldırarak ilk maliyeti azaltabilirsiniz;  

- Grundfos GO Remote'u kullanarak devreye almayı kolayca gerçekleştirebilirsiniz ve  Enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.  

Bu, pompa ve sistem verimliliğine daha fazla odaklanarak  iş potansiyelinizi artırmanıza olanak tanır.  

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 4
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 18 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Orta Seviye