Isıtma sistemlerinde akıllı pompaların rolü

Ticari bir binanın ısıtma sistemini balanslamada akıllı sirkülasyon pompalarının rolüyle ilgili bu modülde, bina sahiplerinin ve tesis yöneticilerinin genellikle karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için akıllı sirkülasyon pompalarının, sistemin toplam verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya nasıl yardımcı olduğunu öğreneceksiniz.

Bir ticari binanın ısıtma sisteminin balanslanmasında akıllı sirkülasyon  pompalarının rolüyle ilgili bu ECADEMY modülüne hoş geldiniz.  

Bir ısıtma sistemi tasarlarken  toplam verimliliği en üst düzeye çıkarmak, bina sahiplerinin ve tesis yöneticilerinin  karşılaştığı zorlukları çözmek için sistemin tamamına bakmak önemlidir.  

Bu kursta, sistemin balanslanmamış olmasının neden olduğu yüksek  işletme maliyetleri kısaca açıklanacaktır.  Ardından ısıtma sisteminin doğru devreye alınmasını sağlamak için  akıllı pompalar kullanıldığında, bu sorunun nasıl çözüldüğüne bakacağız.  Haydi başlayalım.  

Bu kadar çok sistemin balanssız olmasının nedeni,  ısıtma sistemlerini devreye alma işleminin genellikle kötü yapılmasıdır.  Bu durumda zorluk, işlemin neden kötü yapıldığını bulmaktır.  Bu, devreye alma işleminden sorumlu yükleniciden kaynaklanabilir:  

- bu işlem için yeterince eğitimli veya yetenekli olmayabilir,  

- yeterli zamanı olmayabilir veya doğru şekilde devreye almak için  çok az veriye sahip olabilir ya da hiç veriye sahip olmayabilir.  

Sorun, ısıtma sisteminin karmaşıklığından da kaynaklanıyor olabilir,  ayrı devreye alma gerektiren çok sayıda ve farklı bağımsız  bileşenden oluşuyorsa bu bileşenler  birbirini etkileyebilir ve buna bağlı olarak karmaşıklığı  önemli ölçüde artırabilir.  

Bunun sonucunda oluşabilecek sorunlar:  

- Binanın gerçek enerji tüketimi, tasarlanan enerji tüketimini aşar.  

- Delta T değeri düşer ve en kötü durumda enerji şirketleri ceza keser.  

- Zonlar arasında taşma veya açlık oluşur.  

- Enerji tüketimi artar ancak son kullanıcı konforu azalır.  

Şimdi, HVAC sistemlerinin en zor ama çok kritik  yönlerinden biri olan sistem balanssızlığına  daha yakından bakalım.  

Balanssız sistemde, sistemin bazı bölgelerine çok fazla su akarken,  diğer bölgelerine çok az su akar.  

Bu, pompa kısma vanalarının doğru ayarlanmamış  olmasından kaynaklanabilir.  

Ancak  kısma vanasının yanındaki pompanın, çoğu pompada  olduğu gibi kendi entegre debi sınırlama işlevi yoksa  bu sorun artabilir.  

Bu durumda, devredeki veya zondaki debide açlık veya taşma  sorunu olur çünkü pompa,  debiyi izleyerek gereken şekilde sınırlayamamaktadır.  

Bu, enerji tüketimini artırır ve iç mekan iklimini de etkiler.  Balanssızlık, binadaki ısı dağılımının dengesiz olmasına neden olur  ve konfor seviyesini etkiler.  

Akıllı sirkülasyon pompalarına entegre FLOWLIMIT işleviyle,  daha önce belirtilen zorluklara karşı şu avantajlar sağlanır:  

- Pompalar daha verimli kurulabilir ve devreye alınabilir.  

- Pompalar doğru şekilde devreye alınır.  

- Pompa kısma vanası maliyetinden ve pompanın, kısma vanasındaki basınç kaybını  telafi etmesi gerekmeyeceğinden işletme maliyetinden tasarruf edilir.  

Zonlar arasında taşma ve açlık riskini azaltılır.  

Doğal olarak, FLOWLIMIT özelliğine sahip akıllı Grundfos pompa,  tüm yaygın BYS protokolleriyle uyumludur.  Son olarak, ısıtma sisteminin dikkatlice tasarlanmasıyla  elde edilebilecek potansiyele bakalım.  İyi balanslı bir sistemin çok daha enerji verimli ve tasarruflu  olduğunu biliyoruz ancak enerji kaybını takip etmek de karşılığını veriyor.  FLOWLIMIT'in ısıtma sistemlerinde verimliliği nasıl iyileştirebileceğini  gördük çünkü FLOWLIMIT, pompanın debiyi çok doğru kontrol etmesini sağlar.  Böylece, pompa kısma vanalarına ihtiyaç duyulmaz  ve tasarım debileri aşılmaz.  

Kötü devreye alınmış sistemdeki düşük Delta T ve sonuç olarak  yüksek dönüş sıcaklığı  genellikle yüksek işletme maliyetlerinin ana nedenidir.  Bu nedenle akıllı sirkülasyon pompalarına yatırım yapmak,  doğru debi devreye alma ve balanslama sağlamak,  bunun en başından doğru yapılmasını sağlamak,  ısıtma sisteminizde genel verimliliği artırmak için önemli adımlardır ve  pompaya ve sistem verimliliğine daha fazla  odaklanılması sayesinde iş potansiyelinizi artırmanızı sağlar.  

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 4
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 18 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Orta Seviye