FLOWLIMIT işlevinin pratikte kullanımı

Bu modülde, ısıtma sistemlerinde balanslama yaparken akıllı sirkülasyon pompalarının FLOWLIMIT işlevini kullanmanın avantajları, iki sistem arasında karşılaştırma yapılarak açıklanacaktır.

Bu modülde, ısıtma sistemlerinde balanslama yaparken  akıllı sirkülasyon pompalarında FLOWLIMIT işlevini kullanmanın  avantajlarını daha iyi görmenizi sağlamak için iki sistemi karşılaştıracağız.  

Debi devreye alma genellikle iyi yapılmadığından  çoğu ısıtma sistemi balanssız olabilir.  

İyi balanslanmamış sistemler, binanın enerji tüketiminin  aşmasına neden olabilir ve bunun sonucunda  Delta T azalabilir ve son kullanıcı konforu düşebilir.  

FLOWLIMIT devreye alma sürecinde tahminleri kaldırır  ve ısıtma sistemlerinizi balanslamanıza yardımcı olur  çünkü akıllı sirkülasyon pompası:  

- debiyi azaltmak için performansını ayarlayabilir;  

- Delta T'yi tasarım debisi seviyesinde tutabilir ve  dönüş sıcaklıklarını düşük tutabilir.  

Şimdi, yoğuşmalı kombi uygulamasının kullanıldığı bir örneğe bakalım.  Baca gazının yoğuşması için  HVAC sisteminden dönüş sıcaklığı  mümkün olduğunca soğuk olmalı, genellikle 57°C'nin altında olmalıdır.  Kombi verimliliğindeki fark, baca gazı yoğuşma koşullarının  mevcut olup olmadığına bağlı olarak artı veya eksi %10 olabilir.  

Geleneksel bir sistemle başlayarak,  sistem eğrisinin debiyi nasıl etkilediğine bakalım.  

Tasarım akış sıcaklığı 80°C ve dönüş sıcaklığı 50°C’dir,  bu örnekte 1000 kW'lık kombi kapasitesi,  28 m³/sa. tasarım debisi sağlar.  

Ancak sistem eğrisi, beklenenden önemli ölçüde düşük olursa  taşma riski yüksektir ve debi iki katına, 57 m³/sa.’e çıkabilir.  

Aşırı debi, Delta T’yi etkiler,  dönüş sıcaklığı 65°C olur ve  baca gazının yoğuşması imkansız hale gelir.  

Şimdi, akıllı sirkülasyon pompasına sahip, FLOWLIMIT işlevinin  etkinleştirildiği bir sisteme dönelim.  

FLOWLIMIT, maksimum debiyi ayarlamamızı  ve tam olarak gereken debiyi, bu örnekte  28 m³/sa.’i aşmamamızı sağlar.  

Potansiyel taşma alanı böylece ortadan kaldırılır  ve dönüş sıcaklığı 57°C'nin altında kalarak  baca gazının yoğuşması için optimum koşullar sağlanır.  

Sistem verimliliğinde %10 artış sayesinde  %10 daha az gaz kullanılır.  Bir sistem ne kadar verimli çalışırsa o kadar az gaz gerekir  ve kullanımı daha düşük maliyetli hale getirir.  

Bu, iki sistemi kısaca özetliyor;  akıllı sirkülasyon pompasında FLOWLIMIT’in etkinleştirilmesi,  sistem verimliliğini %10 daha artırır ve  pompaya ve sistem verimliliğine  daha fazla odaklanılması sayesinde iş potansiyelinizi artırır.  

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 4
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 18 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Orta Seviye