Sistem Eğrisinde Yük Profilini Okuma

Tipik pompa uygulamalarında yük profillerinin nasıl yorumlanacağını öğrenin.

Uygulamanız için yük profilini anlamanız pompa  seçiminin önemli bir parçasıdır.  Ancak yük profili, pompa eğrisine dair bir husus olmayıp  sistem eğrisi ile ilintilidir.  

Bu durum, sabit çalışma noktasına sahip pompalarla  ilgilidir ve yakında miadını dolduracaktır.  

Bu modülde,  ara tankların ve kontrol valflerinin azalmasının  ve değişken devirli tahrik ünitelerinin  yaygınlaşmasının, çoğu pompa uygulamasında değişken talebi  nasıl beraberinde gerektireceğine bakacağız.  Bir sistemin su tüketim modeli, uygulama tarzına bağlıdır.  

Örneğin, bir konutta sabahları  herkesin duş aldığı saatlerde sıcak ve soğuk su tüketiminin  yoğun, gece ise herkesin uyuduğu  düşük talep saatleri vardır.  Diğer bir örnek ise  ticari bir binanın havalandırma sistemindeki,  bina içindeki termal yüke bağlı olan su tüketim modelidir.  Bu, çeşitli diğer faktörlerden etkilenir:  belirli bir zaman dilimindeki insan sayısı;  iklim;  bina yalıtımı;  güneş ışınımına göre binanın yönü;  bina aydınlatması ve  ekipman ve soğutucu sistemi seçimi.  

Bölgelendirilmiş bir sulama sistemine bakarsak,  su tüketim modelinin farklı faktörlere bağlı olduğunu görürüz:  mahsul tipi;  sulama sistemi tipi;  yağış seviyeleri;  ortam sıcaklığı ve  buharlaşma ve nem.  

Son örneğimiz, su tüketim modelinin tahmin edilemez olduğu ve  şu faktörlere bağlı olabileceği bir endüstriyel üretim tesisidir:  üretim seviyeleri;  günlük vardiya sayıları ve  özel makine su ihtiyacı.  

Bu örnekler için yük profili,  sistemin günde kaç saat belirli bir su debisi talep edeceği  tahmin edilerek belirlenebilir.  Yük profili bilgisine sahip olduğumuzda,  pompamızı seçmek için grundfos.com adresine gidebiliriz.  Bu bilgi mevcut değilse,  grundfos.com'daki ürün boyutlandırma aracı  birçok uygulama için spesifik olmayan bir yük profili sağlayabilir.  

Değişken debili pompa seçerken göz önünde bulundurulması gereken en önemli şey,  çoğu zaman pik debinin oluşmamasıdır, bu nedenle daha düşük sıklıkta  debi ile en iyi verimi sunan  pompaların seçilmesi zorunludur.  Pik debide en iyi verimliliğe  sahip bir pompa seçme eğiliminde olduğumuz için bu mantık dışıdır.  Bu, gerekenden çok daha fazla enerji kullanan bir uygulamaya yol açacaktır.  Vereceğimiz örnekte 146 daireli tipik bir 13 katlı apartmanda su tüketimi  için bir pompa seçeceğiz.  Bir danışman bu binadaki tüketimi izlemiş  ve kullanım süresinin %95'inde su tüketiminin tasarım debisinin  %10'undan az olduğu sonucuna varmıştır.  Grundfos.com'daki ürün boyutlandırma aracı  uygulamaya uygun olacak optimum bir seçim sağlayacaktır.  

Başlamak için "pompa ailesi",  "Hydro MPC",  ve "Hydro MPC-E" öğelerine tıklayın.  Debiyi ve basma yüksekliğini girin ve oka tıklayın.  "Kullanım ömrü maliyet hesaplaması"na gelecek  şekilde aşağı doğru kaydırın ve genişletin.  "Standart profil" öğesini seçin  Bu, ürün boyutlandırma aracının basınçlandırma için spesifik  olmayan bir yük profili kullanmasını sağlayacaktır.  

Farklı seçenekler mevcuttur.  Örneğin, "sabit tahliye basıncı" kontrolünü  simüle etmek için düşük debide sıfır düşüşle  "oransal basınç" seçebilir ve ilgi oranını %0,3 olarak ayarlayabiliriz.  "Boyutlandırmaya başla" öğesine tıklayın.  Şimdi en düşük kullanım ömrü maliyetlerine sahip en iyi sonucu seçin.  Pompa eğrisindeki her turuncu daire,  yük profilindeki bir çalışma noktasına karşılık gelir.  Bu turuncu daire ne kadar büyükse,  pompa o çalışma noktasında o kadar uzun süre çalışır.  Turuncu dairelerin üzerinden geçen turuncu çizgi  kontrol eğrisidir.  Pompa seçimi, özelleştirilmiş bir yük profili kullanmak suretiyle de yapılabilir.  

Bu seçenek ileri düzey kullanıcılar içindir.  Bunun için yeni bir ürün seçimi başlatın,  "uygulama", "ticari binalar" ve  "ticari su basınçlandırma" öğelerini seçin.  Oka tıklayın.  "Ara tanktan takviye" öğesini seçin  ve "debi",  "Jeodezik yükseklik",  "Sürtünme kayıpları",  ve "Tahliye basıncı" değerlerini girin.  Bu örnekte, verilen yük profilini eşleştirmek  için sürtünme kayıplarını kullanmayacağız.  Aşağı kaydırın.  "Yük profilini düzenle" öğesini genişletin,  "Kullanıcı profili" ve  "Doğrudan Q/H girişi" öğelerini seçin.  Bu seçeneği kullandığınızda maksimum debi için  %25 güvenlik faktörü olduğuna dikkat edin.  Yük profili için değerleri girin.  "Yapılandırma"yı genişletin ve  yedek pompası olmayan "2 pompa" öğesini seçin.  "Boyutlandırmaya başla" öğesine tıklayın.  En düşük kullanım ömrü maliyetine sahip en iyi ürünü  veya ihtiyacınız olan ürün ailesini seçebilirsiniz.  Bu örnek için bir Hydro MPC-E'ye ihtiyacımız var  çünkü daha düşük enerji tüketimi sunuyor.  Yük profili, pompa alternatiflerini karşılaştırmak için kullanılabilecek  enerji tüketimi tahminleri için önemlidir.  

Artık daha iyi pompa seçimleri yapmak için yeni yük profilleri bilgilerinizi  kullanmaya hazır durumdasınız.  

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 3
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 7 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Temel