Sığ kuyudan suyu basınçlandırmak için doğru pompayı seçme

Sığ kuyudan suyu basınçlandırma hakkında bilgi edinin ve işe uygun pompayı seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenin.

Dünyanın bazı bölgelerinde, şebeke suyu basıncının düşük veya değişken olması gün boyunca su şebekesindeki talep değişimleri nedeniyle yaygın bir sorundur. Şebeke suyu kullanılan bir evde su basıncını stabilize etmek için bir hidrofor pompası kullanılabilir. Ancak bazı ülkelerde doğrudan su şebekesinden suyun basınçlandırılması yasal değildir. Bunun yerine bir su deposu kurulmalı ve buradan su eve ya da çatı tankına basınçlandırılmalıdır.

Doğrudan su şebekesine hidrofor pompası takmadan önce daima yerel mevzuatı kontrol edin. Şebeke suyunu basınçlandırmak için hidrofor pompaları genellikle evin içine kurulur ve bu nedenle, ev sakinlerini rahatsız etmeyecek sessiz bir pompaya ihtiyaç duyulur. Dışarı kurulsa bile pompanın gece çalışması halinde komşuları rahatsız etmemek için sessiz bir pompa önerilir. Şebeke suyunun su basıncı bazen çok yüksek olabilir. Bu nedenle hem giriş hem de pompa basıncına dayanabilecek yeterli malzeme gücüne sahip bir pompa seçmelisiniz.

Su şebekesindeki su basıncı da gün boyunca önemli ölçüde değiştiğinden sadece basıncı artırmayan aynı zamanda basıncı dengeleyerek, su basıncındaki dalgalanma ne olursa olsun son kullanıcıya gün boyunca sabit bir su basıncı sağlayan bir hidrofor pompası seçmek faydalı olacaktır.

Bir örneğe bakalım: Su şebekesindeki basınç 2 bar ise ve pompa 5 bar gücündeyse toplam 7 bar basınç oluşur ve örneğin pompanın en fazla 6 bar basınca dayanıklı olması halinde sorun oluşabilir. Ancak sabit basınçlı pompaysa sadece istenen ayar noktasına göre basınç oluşturur.

Örneğin pompanın ayar noktası 4 bar ise pompa hızı 2 bar sağlayacak şekilde ayarlanır ve toplam basınç 4 bar olur. Son ama önemli bir ayrıntı şebeke suyunu basınçlandırmak için kullanılan pompalar içme suyu onaylı olmalıdır. Şebeke suyunu basınçlandırmak için Grundfos JET pompa ve hidrofor, SCALA1 veya SCALA2’yi seçmenizi öneririz. JET pompa ve hidrofor, su şebekesinden basınçlandırma için temel ihtiyaçları karşılar 6 bar’a kadar dayanıklıdır ve içme suyu onaylıdır.

Ancak ses seviyesinden dolayı JET pompa ve hidrofor sadece baraka veya sundurma altında dış mekanda kullanılmalıdır. SCALA1, iç mekana kuruluma uygun daha düşük ses seviyesine sahiptir, SCALA2 en düşük ses seviyesine sahiptir ve sabit basınçla su şebekesinden basınçlandırma içinen gelişmiş seçenektir.

Grundfos JET pompa ve hidrofor, SCALA1 veya SCALA2 hakkında daha fazla bilgi için www.grundfos.com’u ziyaret edin.

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 6
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 25 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Temel