Hidroliğin temel ilkelerine giriş

Debi ve basma yüksekliği dahil hidroliğin en temel kavramları hakkında bilgi edinin.

Su transfer sistemlerinde hidrolik konusunda üç önemli parametreyi göz önünde bulundurmamız gerekir: Debi, basma yüksekliği ve güç ya da Q, H ve P. Bu kısa modülde bu üç temel parametreyi ve birbiriyle olan ilişkisini açıklayacağız.

Haydi başlayalım.

Debi (Q) genellikle m³/sa.  cinsinden ölçülür.

En basit ifadesiyle debi, pompanın belirli bir sürede borulardan transfer ettiği su miktarıdır.

Bu nedenle m³/sa. cinsinden ölçülür.

Bir pompanın basma yüksekliği (H) ise pompanın sağlayabildiği basınçtır.

Bu da pompanın suyu çıkarabileceği yüksekliği ifade eder.

Pompanın basma yüksekliği örneğin 20 metre ise suyu havada 20 metreye kadar çıkarabileceği anlamına gelir. Son olarak güç (P). Adından da anlaşılacağı gibi güç, suyun transfer edilme gücünü ve hızını belirtir.

Güç, kilowatt cinsinden ölçülür.

Güç, yukarıda belirtilen debi (Q) ve basma yüksekliğine (H) bağlı olduğundan aşağıdaki formülü kullanarak gücü ölçebilirsiniz: P = Q x H x c.

Bu hesaplamada c, pompanızın verimliliğine, yer çekimine ve transfer ettiğiniz sıvıya bağlı sabit değerdir.

Pompanın debisini veya basma yüksekliğini iki katına çıkardığınızda, pompanın gücünü de  iki katına çıkardığınızı unutmayın. Hem debiyi hem basma yüksekliğini iki katına çıkarırsanız enerji kullanımını  dört katına çıkarırsınız.

Hidroliğin temel ilkelerine kısa bir giriş yaptık. Takip ettiğiniz için teşekkürler. 

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 3
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 8 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Temel