Distributed Pumping sisteminde kullanılabilen kontrol fonksiyonları

Değişken hızlı, kontrollü birinci pompada kullanılabilen kontrol fonksiyonlarını ve Control MPC’yi kullanarak Distributed Pumping Sisteminin nasıl yapılandırılabileceğini öğrenin.

Bu modülde, Grundfos Distributed Pumping sisteminde değişken hız kontrollü birincil pompanın kontrol fonksiyonlarına bakacağız. Birincil pompalar, birincil pompa hızını optimize etmek için Control MPC ile paralel kurulur. Bunun için baypas borusu üzerinden ölçülen, birincil pompalarla dağıtılmış pompalar arasındaki fark sıcaklık tespit edilir ve eşitlenir. 

Control MPC için ana öncelik chiller'ları korumak, aktif chiller'lar üzerinden minimum debi sağlamaktır. Bir sonraki öncelik birincil pompaların aşırı çalışmasını önlemektir, bunun için birincil taraf debisi, ikincil taraf debisine ayarlanır. Bu, baypas borusu üzerinden sıfır debiye eşittir.

Ana avantaj, düşük Delta T sendromunu belirlemek, önlemek veya en aza indirmek ve bu şekilde soğutma sistemlerinde tipik bir sorun olan enerjinin etkin kullanılmasını sağlamaktır. Her bir chiller'da bir otomatik vana bulunur. Belirli bir chiller aktifse vana tamamen açık veya chiller çalışmıyorsa tamamen kapalıdır. Chiller ve birincil pompa sayısı, binaya ve sistem boyutuna bağlı olarak değişir.

Her bir chiller'da minimum debi için her bir chiller'a bir fark sensörü veya debimetre takılmalıdır. İzolasyon vanasından veya bina yönetim sisteminden bir sinyal, çalıştırma öncesi sinyal, kontrolöre hangi chiller'ın çalıştığını bildirir. Kontrolör her bir aktif chiller'ı doğrular ve bir soğutucunun debisinin limitin altında olması halinde birincil pompa debisini yükseltir.

Kontrolörün bir sonraki amacı, baypastan sensör girişine bağlı olarak birincil pompa hızını, tüm dağıtılmış pompaların gerektirdiği debiye uygun şekilde ayarlamaktır. Bu amaçla MPC kontrolör, pompa hızını ayarlamak için baypas borusunun etrafındaki 4 sıcaklık sensöründen analog giriş alır. Mevcut bir Bina Yönetim Sisteminiz veya kontrol sisteminiz varsa Grundfos satış ofisinize başvurun. Grundfos Distributed Pumping sistemiyle her zaman doğru debiyi elde edersiniz ve Control MPC’nin kontrol işlevleriyle sistemi yapılandırabilirsiniz.

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 4
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 15 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Orta Seviye