Endüstriyel suyun yeniden kullanımına giriş ve endüstriyel proseslerde uygulanmasının nedenleri

Farklı endüstriyel su arıtma uygulama alanlarını ve birçok sektörün neden endüstriyel proseslerde suyun yeniden kullanımına yöneldiğini öğrenin.

Endüstride çok fazla su kullanıldığından dolayı bir endüstriyel suyun yeniden kullanımı sistemi global olarak kullanılabilir su miktarını artırır.

Bu modülde endüstriyel su arıtma uygulama alanları ve neden pek çok sektörde endüstriyel proseslerde suyun yeniden kullanımına  geçildiği hakkında bilgi alacaksınız.

Suyun yeniden kullanımı, Birleşmiş Milletler

Sürdürülebilir Kalkınma

Hedefi 6’ya çok uygundur ve hem genel olarak su arıtmayı hem de özellikle endüstriyel suları arıtmayı kapsamaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefi 6’nın amacı, herkesin su ve sıhhi koşullara sahip olmasını ve bunların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır ve bu hedef, Grundfos tarafından da aktif olarak desteklenmektedir.

Endüstride su yeniden kullanım sistemi uygulamak için çok sayıda neden var ve suyun yeniden kullanımını gerektiren ana faktörler şunlardır:

Su kıtlığı ve temiz su kaynaklarının azalması, BM’nin 6. hedefinde vurgulanmıştır.

Su ve atık su fatura giderlerini, enerji tüketimini, kimyasal kullanımını azaltmak ve kirlenmiş sudan değerli bileşikleri çıkarma olanağı oluşturmak.

İçilebilir su ve içilemeyen su ile ilgili yasal gereksinimlerin giderek katılaşması. 

Değişen demografi, kirlerin artmasına bağlı teknolojik faktörler ve mikroplastikler gibi kirlerin yeni çözümler için alternatif teknolojiler gerektirmesi. 

Ancak pek çok sektör, tutucu bir yaklaşım sergiliyor, kullanılan teknolojiyle ilgili bir konsept kanıtına sahip olmamaktan endişe ediyor ve özel bir çözüme ihtiyaç duyuyorlar.

Uygulama alanlarında kontrol ve düzenleme eksikliği de kararsızlığa neden olabiliyor.

Ancak dikkatli düşünülmüş bir yaklaşımla su yeniden kullanım sisteminin ikna edici nedenleri ve avantajları açıkça görülmektedir.

Sektördeki en yaygın su kategorilerine kısaca bakalım.

Endüstriyel bir sahada su her yerde bulunur ve proses suyu, soğutma suyu, temizlik suyu vs. olarak yoğun bir şekilde kullanılır.

Kullanımla birlikte kirlenme oluşur, temizleme ve arıtma ihtiyacı ortaya çıkar.

Endüstriyel su arıtmada dört uygulama alanı var: konsantre ve endüstriyel atık su, tuzlu su ve endüstriyel temiz su.

Grundfos dört alana yönelik çözümler sunmaktadır ancak bu modülde konsantre ve endüstriyel atık suya odaklanacağız.

Bir fabrikaya girdiğimizde ilk olarak su alımı veya su beslemesi ile karşılaşırız.

Suyu ya doğrudan kullanırız ya da daha sonraki kullanım ve amaca uygun olarak arıtmamız gerekir.

Burada endüstriyel prosese giren suyu görebiliyoruz.

Arıtmanın ve proses suyu veya temizlik suyu olarak kullanımın ardından su kalitesi değişir ve çevreye doğrudan tahliye mümkün değildir.

Bu nedenle biyolojik, fiziksel veya kimyasal arıtma gerekir.

Bu atık suyun özelliklerine bağlı olarak, suyu temizlemek için farklı adımlar uygulanır.

Genel olarak biyolojik arıtma, partikül ve iyon giderme (sırayla ultrafiltrasyon ve ters ozmoz kullanarak) ve koşullandırma en yaygındır.

Bu modülde ele aldığımız konuları özetlersek:

- Proses suyu, soğutma suyu ve temizleme suyu endüstriyel proseslerde su tüketiminin yüksek olduğu tipik alanlardır.

- Bu suyu arıtmanın ve yeniden kullanmanın, su kıtlığı, maliyetleri, yasal gereksinimler ve yeni teknolojilerin ortaya çıkması gibi pek çok nedeni var.

- Suyun yeniden kullanımı için endüstriyel su arıtmada odaklandığımız uygulama alanları konsantre ve endüstriyel atık sulardır.

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 5
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 25 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: İleri