Su matrisini ve farklı endüstriyel proses türlerini anlamak için suyun yeniden kullanım ihtiyacını belirleme

Farklı endüstriyel proses ve su türlerini, su yeniden kullanım sisteminizin su kalitesi gereksinimleri açısından ne anlama geldiğini öğrenin.

Bu modülde, su matrisini anlamanın önemine, endüstriyel proses türlerine ve farklı su türlerine bakacağız ve su yeniden kullanım sistemi için su arıtma türünü ve su kalitesi gereksinimlerini belirleyebilmenizi sağlayacağız.

Endüstriyel su yeniden kullanım prosesleri hakkında konuşmadan önce su arıtmayı kısaca ele alalım. 

Su arıtma, istenilen son kullanım için suyu uygun hale getirme proseslerini içerir.

İstenilen son kullanım alanları içme suyu, endüstriyel prosesler, tıbbi amaçlar vs. olabilir. 

Su arıtma, mevcut ve gereken su kalitesine bağlı olarak içerik temizlemeyi ve içerik eklemeyi kapsar.

Geri kalan aşamalar su transferidir, yani arıtma öncesinde su alımı ve arıtma sonrasında su dağıtımıdır. 

Daha fazla bilgi için endüstriyel proseslerde su arıtmaya genel bir giriş ve farklı proses adımlarının daha ayrıntılı incelemesi için ‘Endüstriyel su arıtma’ konulu ECADEMY dersine girin. 

Uygun bir su yeniden kullanım prosesi tasarlarken su kaynağınızı, mevcut su kalitesini, suda bulunan kirleri ve yük türünün organik mi, inorganik mi ya da karma mı olduğunu anlamak önemlidir.

Ardından su matrisinin karmaşık mı basit mi olduğunu belirleyebilirsiniz. 

Ayrıca yeniden kullanım prosesinin ardından amaçlanan kullanım arıtma prosesinde ne kadar derine inmemiz gerektiğini  ve yeterli arıtma yönteminin ne olduğunu belirler.

Bu nokta hangi arıtma stratejisinin gerektiğini göstermek için endüstri sektörü su matrisi ile eşleştirilebilir.

Başlıca organik içerik yüklerini içeren endüstriler şunlardır:

Arıtmanın nispeten kolay olduğu, genellikle yüksek organik yük içeriğine sahip yiyecek ve içecek endüstrisi.

Daha zor ancak yükün daha az olduğu ilaç sektöründe belirli maddelerin giderilmesi özel işlem gerektirebilir. 

Kağıt ve hamur endüstriyel prosesleri ise normalde yüksek katı madde içeriğine sahiptir ve filtrasyon gerektirme ihtimali daha yüksektir.

İnorganik atık su ile mücadele eden endüstri segmentlerinde genel olarak en yaygın kirletici madde tuzdur:

Bu durum çelik, otomotiv, madencilik, denizcilik, yarı iletken endüstrileri ve enerji santralleri için geçerlidir.

Klorür, sülfatlar ve benzerleri yüksek tuzluluk oluşturarak, 

Ters Ozmoz ve

Nanofiltrasyon gibi arıtmada yüksek basınç talebine neden olur. 

Madencilikten ağır metaller, zehirli maddeler ve radyoaktivite sadece su arıtma için değil sonrasında katı maddeleri işlemek için de özel zorluklar oluşturur.

Karma organik ve inorganik yükler, kimyasallar, plastikler, baskı endüstrileri, geri  dönüşüm ve petrol endüstrileri ve endüstriyel parkları içerir.

Tekstil endüstrisi de karma yüklerin olduğu segmente bir örnektir ancak bunun nedeni üretim aşamasına bağlı olarak suyun organik ve inorganik kirleticiye sahip olmasıdır. 

Bu modülde ele aldığımız konuları özetlersek:

- Su kaynağını, mevcut su kalitesini, sudaki mevcut kirleri ve yük türünün organik mi inorganik mi ya da karma mı olduğunu anlamanın önemi.

- Endüstriyel su arıtmanın, istenilen son kullanıma her zaman nasıl eşleştirilmesi gerektiği.

- Endüstri segmentinin su matrisi ile eşleştirilmesi ve hangi arıtma stratejisinin gerektiğini anlama.

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 5
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 25 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: İleri