Yeraltı sularımızı tanıyalım - Her zaman var olmaya devam edecek mi?

Yeraltı suyu kaynaklarımızın aşırı kullanımı büyük bir sorundur, bu suların çoğunluğu sulamada kullanılmakta ve tekrar buharlaşmaktadır. İklim değişikliği de yeraltı sularının varlığını etkiler. Profesör Anders Vest Christiansen'in, yeraltı suyu rezervlerinin karşılaştığı tehlikelerle ilgili konuşmasını dinleyin.

Yeraltı suyu çok faydalı bir kaynaktır.  

Düzgün kullanılırsa temiz ve sürdürülebilir su sağlar.  

Dikkatli olmazsak, yeraltı suyu kaynağının tükenmesi riskiyle karşılaşırız.  

Bunun ciddi sonuçları olabilir.  

Yeraltı suyu, toprak katmanlarından sızan yağışla zenginleşir.  

Yeraltı suyunun zenginleşmesi, bir dizi faktöre bağlıdır  ancak yağış miktarı ve süresi ana faktörlerdir.  

Yani yağışlı mevsimlerde  akifer yeniden dolar ve yeraltı suyu tablası yükselir.  

Benzer şekilde, kurak mevsimlerde yeraltı suyu tablası azalır.  

Suyu transfer etmek bu dengeyi etkileyecektir ancak dünyanın  çoğu bölgesinde suyun sürdürülebilir şekilde çekilmesi için çok fazla alan var.  

Denklem basit: Zenginleşme ile gelenden daha fazla su çekilirse  yeraltı suyu seviyesi düşer ve akifer boşalır.  

Akifer uzun süre boş kalırsa sonunda kurur.  

Yeraltı suyu iki ana amaçla kullanılır: içme suyu ve sulama.  Pek çok ülkede, sulama açık farkla en büyük bileşendir.  

Yeraltı suyuna alternatif nehir, göl ve barajlardan gelen yüzey sularıdır.  Yüzey sularında çökelmenin, yani zemindeki toprak  katmanlarıyla süzmenin etkisi görülmez.  

Bazı kuru bölgelerde yeraltı suyu azalması yıllarca süregelmektedir ve  bunun sonucunda yeraltı suyu tablasında önemli düşüşler görülür.  Sonuçta, sadece daha derin seviyelerden su çıkarmamız gerekmez,  aynı zamanda tanecikler arasındaki suyun basınç desteğinin azalmasından  dolayı toprak çökmeleri de görebiliriz.  

Yeraltı suyunun tükenmesine birçok çözüm uygulanabilir.  

En basit yöntem, daha az su çıkarmaktır.  

Genellikle, daha geniş bir alana yayılmış daha fazla kuyu kurarak  akifer üzerindeki yükü yaymak gibi başka çözümler de bulunur.  Değişiklik yapılabilecek diğer bir parametre suyun zenginleşmesidir.  Doğal ortamda suyun zenginleşmesi yağışlarla olur.  

Ancak, kuru ve yağışlı mevsimlerle yıl boyunca  yağış oldukça düzensiz olabilir.  

Yağışlı mevsimlerde, aşırı yağmurun çoğu doğrudan yüzeyden nehirlere  ve tekrar okyanusa akar.  

Yağışlı mevsimlerde fazla suyun havzalarda ve  havuzlarda depolandığı ve ardından yeniden toprağa sızması  ve akiferi zenginleştirmesi sağlanan çeşitli deneyler yapılmıştır.  

Su, yağışlı mevsimlerde depolanır ve kuru mevsimlerde yeniden kullanılabilir.  

Yeraltı suyu mevcut bir kaynak. 

Yağışlarla sürekli olarak zenginleşiyor.  

Zenginleşme seviyesine göre daha az su çekersek  yeraltı suyu, içme suyu ve sulama için  sürdürülebilir ve güvenli bir kaynaktır.  

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 5
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 25 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Temel