DRENAJ

Bir binanın çevresinde ve altında drenaj ve binanın durumu için önemi

Bu sunumda inşaat sahaları için drenajın temelleri açıklanacaktır. Bu modülü tamamladığınızda: Bir binada drenajın ne zaman ve neden gerekli olduğunu öğreneceksiniz Bina sahasında ön inceleme yapmanın önemini öğreneceksiniz Drenaj uygulamaları için önerilen pompalar hakkında genel bilgi edineceksiniz Drenajın neden önemli olduğu hakkında konuşacak ve bir drenaj uygulaması örneğini ele alacağız.

Ayrıca bir inşaat sahasında ön araştırma yapmanın neden çok önemli olduğu ve farklı drenaj uygulamaları için ne tür pompaların kullanılması gerektiği gibi önemli noktalara da göz atacağız. Başlayalım. Su drenajı, binalara ve yapılara farklı amaçlarla ve çeşitli şekillerde uygulanır. Temel drenajı, binaya ve binanın içine zarar verebilecek suyu uzaklaştırmak için yapılır. Bina temeli çevresinde kalan su, duvarlara nüfuz edebilir ve çelik donatılarda korozyona neden olur. Binada küf ve mantara da neden olabilir.

Yeraltı su basıncını azaltmak veya dengelemek için yeraltı suyunun seviyesi düşürülür. Yeraltı su seviyesinin altındaki bodrum duvarlarına ve beton plaklara baskının azaltılması, genel yapısal sorunları önleyebilir. Hidrostatik basınç çok yüksekse tüm binanın yükselmesine neden olabilir. Binanın altındaki ve çevresindeki toprağın sağlamlaştırılması da çok önemlidir. Toprak suya doymuşsa stabilitesini kaybeder ve inşaat için uygun değildir. Burada su drenajı, malzemenin sağlamlığını iyileştirebilir.

Kapsamlı bir ön inceleme, binanın temel tasarımının önemli bir parçasıdır. İnşaat sahasındaki ön inceleme, inşaat projesinin parçası olarak bir drenaj sistemine ihtiyaç duyulup duyulmadığını anlamanızı sağlar. Her şey, binanın inşa edileceği toprağın özelliklerine bağlıdır. Toprak özellikleri küçük bir alanda önemli ölçüde değişebilir. Ayrıca toprağın taşıma özelliği de hava, iklim değişimleri ve saha yönetiminden etkilenebilir. Bu nedenle inşaata başlamadan önce mevcut toprak, gelecekteki toprak ve yeraltı suyu koşullarını incelemeniz gerekir.

Ayrıca çevredeki alanları ve komşu parselleri de incelemeniz gerekir. Toprak özelliklerini, yeraltı su tablasını, toprak üzerindeki etkisini ve yeraltı suyu kimyasını araştırmayı ihmal ederseniz bina için sonuçları ağır olabilir. Bu resimlerde binadaki korozyon, küf ve mantar örnekleri görülmektedir. Neleri araştırmanız gerektiğine bakalım.

En azından toprak özelliklerini araştırmanız gerekir. Yeraltı suyu tablasını da ölçmelisiniz. Birincil ve ikincil akiferlerde su tablası ölçümlerini yapın ve mevsimsel değişimleri tahmin edin. Şantiyeye yakın alanlarda yeraltı suyu seviyesini alçaltmanın, zemindeki su içeriğini ve dolayısıyla drenaj ihtiyacını etkileyebileceğini unutmayın. Ayrıca toprak ve çevre üzerindeki etkisini araştırın.

Drenaj sistemlerinin kurulumu genellikle birincil ve ikincil yeraltı suyu tablasını etkileyecektir ve bu da arazilerin ve yapıların çökmesine neden olabilir. Yeraltı suyu tablasının düşmesi, toprak doygunluğunu azaltır ve ahşap yapılarda çürümeye neden olabilir. Son olarak yeraltı suyu kimyasına bakın. Yeraltı suyu kimyası, istenmeyen kireçtaşı veya demir cevheri çökelmesi açısından değerlendirilmeli veya analiz edilmelidir. Bu iki bileşenin çökelmesi drenaj sistemini tıkayabilir, aşındırıcı su ise drenaj sistemlerine ve yapılara zarar verebilir.

Ön inceleme, bir dizi sorunu belirlemeye yardımcı olur: Toprağın taşıma kapasitesini belirler Toprağın oturma oranını belirler Temeldeki nemi etkileyen yeraltı suyu tablasını belirler0 Temel türünü ve derinliğini seçmeye yardımcı olur Uygun inşaat tekniklerinin seçilmesine yardımcı olur Olası Temel sorunlarını tahmin etmeye ve çözmeye yardımcı olur Bu sonuçlar drenaja ihtiyacımız olup olmadığını ve drenajın ne ölçüde gerekli olduğunu belirlememize yardımcı olur.

Temel sömelindeki su drenaj borularına bakalım. Temel sömeli, genellikle 40-50 santimetre genişlikteki bir beton bloktur ve binanın ağırlığını dağıtmaktan sorumludur. Binanın altında bir sömel drenajı kurulabilir. Sömel drenajının amacı yeraltı suyunu tahliye etmektir. Yükselen yeraltı suyu, hidrolik basıncın artmasına neden olur ve drenaj, hidrolik basıncın binanın tasarlandığı basıncı aşmamasını sağlar. Yeraltı suyu tablasının değişmesi beklenmiyorsa sömel drenajına gerek yoktur.

Temel türünü ve derinliğini seçmeye yardımcı olur Uygun inşaat tekniklerinin seçilmesine yardımcı olur Olası Temel sorunlarını tahmin etmeye ve çözmeye yardımcı olur Bu sonuçlar drenaja ihtiyacımız olup olmadığını ve drenajın ne ölçüde gerekli olduğunu belirlememize yardımcı olur. Temel sömelindeki su drenaj borularına bakalım.

Temel sömeli, genellikle 40-50 santimetre genişlikteki bir beton bloktur ve binanın ağırlığını dağıtmaktan sorumludur. Binanın altında bir sömel drenajı kurulabilir. Sömel drenajının amacı yeraltı suyunu tahliye etmektir. Yükselen yeraltı suyu, hidrolik basıncın artmasına neden olur ve drenaj, hidrolik basıncın binanın tasarlandığı basıncı aşmamasını sağlar. Yeraltı suyu tablasının değişmesi beklenmiyorsa sömel drenajına gerek yoktur.

Toprak özellikleri ve yeraltı suyu seviyelerinin dört farklı örneğine bir göz atalım ve drenaj sistemine ihtiyaç olup olmadığını belirleyelim. İlk örnekte, yeraltı suyu tablasının drenaj seviyesinin altında olduğu kumlu veya diğer geçirgen topraklarda inşa edilmiş bir bina var. Burada drenaj gerekli değildir.

Yeraltı suyu tablasındaki mevsimsel değişimlerin drenaj seviyesine yükselmesi beklenmez. Yağmur suyu veya diğer yüzey suyu, yeraltı suyu tablasına dikey olarak karışır. İkinci örnekte, yeraltı suyu seviyesinin drenaj seviyesinin altında olduğu geçirimsiz topraklarda inşa edilmiş bir bina var. Burada dolgu alanından yağmur sularının boşaltılması gerekir. Yeraltı suyu tablasındaki mevsimsel değişimlerin drenaj seviyesine yükselmesi beklenmez. Yağmur suyu veya diğer yüzey suyu, yeraltı suyu tablasına dikey olarak karışır. Üçüncü örnekte bina, yeraltı suyu seviyesinin drenaj seviyesinin üzerinde olduğu düşük geçirgenlikte toprak üzerine inşa edilmiştir. Burada yeraltı suyu drenajı, binayı hidrostatik su basıncından korur. Yağmur suyu veya diğer yüzey suyu, yeraltı suyu tablasına dikey olarak karışır. Dolgu alanının içinden yağmur suyu ve bozulmamış toprak için drenaj yapılmalıdır. Dördüncü örnekte bina, yeraltı suyu seviyesinin drenaj seviyesinin üzerinde olduğu düşük geçirgenlikte toprak üzerine inşa edilmiştir. Burada, yeraltı suyunu boşaltma girişimleri çok yüksek drenaj suyu oluşturur. Ayrıca bu tür girişimler yeraltı suyu tablasının genel olarak düşürülmesine neden olur ve bu da çevredeki yapılara zarar verebilir. Bu durumda yeraltı suyu drenajı yapılamaz. Burada binanın su sızdırmazlığı sağlanmalı, yükselmeyi önlemek için yeterince ankraj yapılmalı ve hidrostatik su basıncına dayanacak şekilde güçlendirilmelidir.

 

Yağmur suyu veya diğer yüzey suyu, yeraltı suyu tablasına dikey olarak karışır. Dikkatimizi şimdi hidrostatik basınca odaklayalım. Hidrostatik basınç, suyun hareketsiz haldeyken uyguladığı basınçtır. Su, temelinizin yanında olduğunda ve gideceği bir yer olmadığında, temele baskı yapmaya başlar ve sonunda tabana girmenin bir yolunu bulur.

Tüm binalar belirli bir hidrostatik basınca göre tasarlanmıştır. Hidrostatik basıncı azaltmak için farklı yaklaşımlar bulunur: Her şeyden önce binanızı sağlam bir temel üzerinde inşa etmelisiniz. Binanın ankrajını yeraltına da yapabilirsiniz. Son olarak bir drenaj sistemi kurabilirsiniz. Bazı durumlarda üç seçeneği de uygulamak gerekir.

Birinci resimde, işçilerin bir bina temeli üzerinde çalıştığı bir inşaat şantiyesi görülmektedir. İkinci resimde, binanın yükselmesini veya çökmesini önlemek amacıyla kazıklarla ankraj yapılan bir binanın şantiyesi görülmektedir. Son resimde çakıl dolu bir kanala döşenen boru görülmektedir. Boru, suyu şantiyeden uzaklaştırıyor.

Ticari binaya ve binanın drenajının ve yağmur suyu sisteminin genel tasarımına bakalım. Burada temel etrafındaki ve bodrum altındaki drenaj sistemini görebilirsiniz. Bu binanın iki bodrum katı var. Daha önce de belirtildiği gibi, binanın temelinin her zaman kuru tutularak binanın hasar görmesini önlemek ve bazı durumlarda hidrostatik basıncın düşürülmesini sağlamak önemlidir.

Gördüğünüz gibi oyun alanında bile drenaj var. Burada tüm drenaj suyu ve yağmur suyu sistemini genel olarak görebilirsiniz. Yağmur suyu veya yüzey suyu, çim alan hariç tüm yüzeylerden toplanır. Çatıdan gelen yağmur suyu dikey yağmur suyu borularından (RWS) toplanır ve yürüyüş yolları, park alanları ve sokaklardan yağmur suları kanallarla toplanır.

Drenaj suyu boruları binanın sömelinin altında ve çevresinde olduğundan ve yağmur suyu ana kanalı yer altında yalnızca 1 - 1,5 metre derinlikte olduğundan drenaj suyunu yağmur suyu borularına pompayla basmak gerekir. Bu drenaj sistemi için<b> </b> iki pompa piti gerekir. Drenaj suyu, binanın her iki tarafına yerleştirilen pompa pitlerine akar.

Ardından drenaj suyu ve yağmur suyu, yağmur suyu boru sistemi aracılığıyla yağmur suyu ana kanalına tahliye edilir. Elbette drenaj sistemi tarafından transfer edilecek drenaj suyunun debisini doğru bir şekilde tahmin etmek çok önemlidir. Bu tahmin, pompaların ve pompa pitlerinin doğru boyutlandırılmasının temelini oluşturur. Pompa pitlerinde bir pompa veya iki pompa bulunabilir.

İki pompa varsa bunlardan biri yedek pompadır. Pompa pitinde sadece bir pompa varsapompa arızası durumunda sinyal verecek bir sistem monitörü eklemenizi öneririz. Bunlar drenaj uygulamaları için önerilen pompa türleridir. Solda paslanmaz çelik seriyi ve sağda dökme demir seriyi görebilirsiniz. Paslanmaz çelik seri, 50 mm'ye kadar serbest küresel geçişli daha hafif drenaj uygulamalarına uygundur. Dökme demir pompalar daha sağlamdır ve 100 mm'ye kadar serbest küresel geçişli kalıcı drenaj uygulamalarına uygundur.

Gösterilen tüm pompalar daldırılmış kuruluma uygundur. SE pompa da kuru kuruluma uygundur. Grundfos, gerekli drenaj pompası tipi ile donatılmış bir dizi hazır pompa pitine sahiptir. Performansla ilgili bilgiyi grundfos.com’da bulabilirsiniz. Sonuç olarak: Ön inceleme yapmayı, drenaj için planlama yapmayı unutmayın ve daha fazla bilgi için Grundfos ile temasa geçin. Yılların uzmanlığına sahibiz ve yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 3
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 22 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Orta Seviye