Atık su uygulamalarında sistem tasarımı

basınçlı atık su sistemlerinin avantajlarını öğrenin

Bir atık su sistemi tasarlarken cazibeli (yer çekimli) sistem yerine basınçlı atık su sistemi kullanmanın düşünülebileceği bazı tipik durumlar var. İlk durum, binanın ana kanaldan/şebekeden uzakta olmasıdır. Burada suyun cazibeli akışla kanala transferi imkansızdır. İkinci durum, ana kanalın/şebekenin binaya göre yüksekte bulunduğu durumdur.

Üçüncü durum, bina ile ana kanal/şebeke arasında büyük yollar veya binalar gibi büyük engellerin olmasıdır. Üç durumda da, cazibeli (yer çekimli) sistemin kısıtlamalarından dolayı bu sistemi uygulamak çok zor veya hatta imkansızdır. Cazibeli (yer çekimli) sistemle tasarlanan bir binaya bakalım. Burada atık su, bina bodrumundaki sıhhi tesislerden toplanır ve doğal akışla bina dışındaki bir pompa istasyonuna transfer edilir.

Bu durumda, ana kanala/şebekeye mesafenin çok uzun olmasından dolayı atık sular hedef konuma kadar doğal akışla transfer edilemez. Burada, bina dışında çok sayıda cazibeli akış borusu kurulmalıdır. Bu, birkaç nedenle sorunlu olabilir: Kontrol bacaları kurulması gerekir. İnşaat süresi, nispeten yavaş boru döşeme işleminden dolayı uzundur.

Büyük miktarda kazı çalışması, geri dolgu, dolguyu sıkıştırma ve taş/asfalt alanların yeniden oluşturulması gerekir. Cazibeli (yer çekimli) sistemin yerine basınçlı atık su sisteminin kullanılması çözüm olabilir. Önceki duruma bakalım bu defa bina, transfer istasyonunun bina içinde bulunduğu bir basınçlı atık su sistemi ile tasarlanır.

Bu örnekte cazibeli akış borularının sayısının önemli ölçüde azaldığı açıkça görülüyor. Şimdi atık su, bina içindeki küçük bir pitte yer alan bir transfer istasyonuna doğal olarak akar, dışarıda cazibeli akış borusu bulunmaz ve bu, maliyetleri önemli ölçüde azaltır. Atık su, küçük ve esnek bir basınçlı boru ile ana kanala kadar transfer edilir.

Bu çözümün avantajları açıktır: Çok daha az kazı çalışması gerekir çünkü cazibeli akış borusunun sayısı genel olarak azalmıştır. İnşaat süresi kısalır. Kontrol bacalarına da ihtiyaç duyulmaz. Sistemin ömür boyu maliyeti düşüktür ve geri akış önlenir. Son olarak derin kanal çukurları kazanmadan basınç boruları döşenebilir. Basınçlı atık su sistemi bu nedenle üç tasarım durumunda da tercih edilir.

Hem ömür boyu maliyet hem rahatsız edici durumlar, klasik cazibeli sisteme göre çok daha düşüktür.

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 4
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 12 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Orta Seviye